Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ


ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΑΠΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΘΕΟΥ

 

Όταν λέμε ότι το Πνεύμα το Αγιο είναι ζωοποιόν, εννοούμε ότι αφ’ εαυτού έχει τη δύναμη να δημιουργεί ζωή. (ερμ.Ματθ. α-18)

v  

Ο Θεός όταν υπάρχει καλή προαίρεση, μιλάει με πολλούς τρόπους και καλεί ποικιλοτρόπως τον ανθρωπο. Να ψάχνουμε τον Θεό με υπομονή και επιμονή και να είμεθα σίγουροι ότι θα τον συναντήσουμε αργά ή γρήγορα. Αμήν. (ερμ.Ματθ. β-2)

v  

Η εμπιστοσύνη προς τον Θεό είναι το απαν του πνευματικού οικοδομήματος, διότι εις την περίπτωσιν αυτήν ο Θεός παρέχει όλες τις πτυχές του γραφικού του σχεδίου και την δύναμη εφαρμογής. Αυτό είναι το ιδανικό σημείο του πιστού. Αμήν. (ερμ.Ματθ. β-19)

v  

Οι άγγελοι θα έρθουν να μας υπηρετήσουν όταν εμείς αποφασίσουμε να εφαρμόσουμε τις εντολές του Θεού διακατεχόμενοι αδιάλειπτα από πνευματική εργασία. (ερμ.Ματθ. δ-16)

v  

Το Ευαγγέλιο της βασιλείας θα εξασφαλίσει στους αναγεννημένους ανθρώπους ζώσα πίστη, η οποία θα φέρει την μεταστοιχείωση στο πνεύμα και στο σώμα, και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνη εις τον αιώνα. Πιστεύεις τούτο; (ερμ.Ματθ. δ-23)

v  

Η αμαρτία έχει αντίδοτο, αυτό είναι τα λόγια του Ευαγγελίου, ο Λόγος του Θεού και η πνευματική περιουσία της Φωνής Θεού. Με αυτά τα δύο να κάνουμε ένεση διαρκείας μέχρι να δούμε την ζωή να διαλάμπει, τον μεταβολισμός μας να αλλάζει και την αφθαρσία να επισκιάζει την ζωή μας. Αν δεν κηρυχθεί αυτό το Ευαγγέλιο της βασιλείας και δεν λάβει χώρα στην ζωή μας η αγάπη, η ζωή η άφθαρτη, ο Χριστός δεν θα ξαναέρθει στην γη. (ερμ.Ματθ. δ-23)

v  

Αν έχουμε την αγάπη του Θεού θα κερδίσουμε και την αγάπη των ανθρώπων, ώστε όλοι μαζί με την δύναμη του Χριστού να προβούμε στις ενέργειες που δημιουργούν πνευματική αναγέννηση και φέρνουν την βασιλεία του Θεού μέσα μας, καθιστώντας ημάς εικόνα του Θεού του αοράτου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. δ-25)

v  

Αυτή είναι η σοφία του Θεού, η ζωή η αιώνια η οποία διακατέχεται και από καρπούς, χαρίσματα, πολυποίκιλη σοφία Θεού η οποία είναι συναρπάζουσα και εκδηλώνεται διά του λόγου, εν αρχή ην ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και θεός ην ο λόγος. (ερμ.Ματθ. ε-3)

v  

Όταν μάθουμε να ελεούμε, θα ελεηθούμε. Όταν μάθουμε να αγαπούμε, θα μας αγαπήσουν. Όταν μάθουμε να συγχωρούμε, θα μας συγχωρέσουν. Με όποια κρίση κρίνουμε, θα κριθούμε. Ας κρίνουμε με το έλεος Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. ε-7)

v  

Ο Θεός όταν δει από μέρους μας σοβαρότητα και αγάπη κατεβαίνει μας συναντά και μας ευλογεί. (ερμ.Ματθ. ε-17)

v  

Θυσία ζώσα είναι να θέσουμε το σώμα ημών στην υπηρεσία του Αγίου Θεού. Θα πρέπει λοιπόν να θυσιάσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας στο θυσιαστήριο του Χριστού και να φανερωθεί ο καλός εαυτός μας προς μαρτυρία στον Θεό και στους ανθρώπους. Ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου είναι ένα θυσιαστήριο το οποίο βγάζει ή ευωδία ή δυσωδία διά των αισθήσεων. Ας φέρουμε καρπούς άξιους της μετανοίας μας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. ε-17)

v  

Η συνείδησή μας είναι ο μικρός-θεός, να την ακούμε διότι αυτή θα προλάβει σε εμάς γεγονότα που ίσως να μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο. Είναι σοφία Θεού να ακούμε τον Θεό. (ερμ.Ματθ. ε-25)

v  

Ο σκανδαλισμός οδηγεί ψυχή και σώμα τον ανθρωπο στην απώλεια. Ουαί εις τον σκανδαλίζοντα, ουαί και εις τον σκανδαλιζόμενο και ο λόγος διότι το πνευματικό τους επίπεδο τους οδηγεί σε αδιέξοδο αφού δεν έχουν πνεύμα Θεού, σοφία Θεού ώστε να συλλάβουν ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό. (ερμ.Ματθ. ε-29)

v  

Όταν φροντίσουμε να βάλουμε Χριστό στην οικογένεια, τότε η οικογένεια θα ομοιάζει σαν μία συμφωνική ορχήστρα που όλα τα όργανά της θα βγάζουν ήχους που εξιτάρουν την ψυχή μας. Έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια του Θεού, σαν μία συμφωνική ορχήστρα. Όταν δεν υπάρχει ενορχηστρωτής (Χριστός) τότε η οικογένεια ομοιάζει σαν μία ορχήστρα όπου ο καθένας παίζει με τον δικό του τρόπο και η παραφωνία γίνεται αισθητή και ο ήχος είναι δαιμονιώδης. (ερμ.Ματθ. ε-31)

v  

Μην δογματίζουμε τον Λόγο του Θεού, ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου σε τι ενέργειες προβαίνει και για ποιο λόγο. Αμήν. (ερμ.Ματθ. ε-37)

v  

Αγάπη προς τους εχθρούς σημαίνει επίγνωση Θεού και σοφία Θεού συναρπάζουσα, διότι οι εχθροί με τα έργα τους είναι ο λύχνος του πιστού. (ερμ.Ματθ. ε-44)

v  

Έχουμε δύο βοηθούς που είναι υπεύθυνοι να μας ταξιδέψουν πνευματικά μέχρι να μας οδηγήσουν στο θρόνο του Θεού, ας τους ακολουθήσουμε. Ο ένας βοηθός είναι η ειλικρίνεια και ο άλλος η ευθύνη, στοιχεία τα οποία πρέπει να μας διακατέχουν. (ερμ.Ματθ. ε-48)

v  

Όταν καταφέρουμε να κενώσουμε εαυτό και να υποτάξουμε αυτόν στο θέλημα του Θεού, τότε η ζωή μας θα αλλάξει και ο Θεός θα πάρει την σωστή θέση στην ζωή μας, η οποία θα μεταμορφωθεί σε ένα δέντρο ζωής Χριστού. (ερμ.Ματθ. ς-10)

v  

Η δοκιμασία έρχεται για να μας αναγεννήσει και να μας καλλιεργήσει, καθώς και για να δούμε τι πρέπει να γίνει με εμάς και πώς πρέπει να εξελιχθούμε ώστε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. (ερμ.Ματθ. ς-13)

v  

Ο Λόγος του Θεού περιέχει το ρήμα του Θεού, περιέχει την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού, περιέχει την σοφία του Θεού. (ερμ.Ματθ. ζ-7)

v  

Πέτρα σημαίνει ανθρωπος ο οποίος μένει αδιασάλευτος στις αρχές του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν βρεθεί. Η αγάπη του για τον Χριστό και τον συνανθρωπο δεν αλλάζει. Ας χτίσουμε στην πέτρα (Χριστός) ώστε το πνευματικό μας οικοδόμημα να μείνει αδιασάλευτο στον αιώνα τον απαντα. (ερμ.Ματθ. ζ-24)

v  

Η εξουσία των λόγων έρχεται όταν εφαρμόζουμε εις το απόλυτο τις εντολές του Χριστού στην ζωή μας. (ερμ.Ματθ. ζ-29)

v  

Το σώμα ημών είναι ναός του Θεού. Σε αυτό εισέρχεται η δόξα του και εκδηλώνεται με τα άφθαρτα στοιχεία που εναποθέτει μέσα μας. (ερμ.Ματθ. η-8)

v  

Ο Θεός είναι Θεός ζώντων και ουχί νεκρών, μάλιστα δεν μπορούμε λόγω της ημιμάθειας ή της πνευματική αφέλειας που μας διέπει να τον αναζητούμε στην μεταθανάτια ζωή. Αυτή η πίστη είναι πλάνη. Η πίστη που φέρνει τον Θεό μέσα μας και τον ζωοποιεί στο σώμα ημών είναι η υγιής διδασκαλία η οποία βρίσκεται στον Λόγο του Θεού. (ερμ.Ματθ. η-12)

v  

Αφιέρωση σημαίνει να κάνω βεβαία την κλίση. Ουδείς επιβαλών την χείρα έπ άροτρο και βλέπων εις τα οπίσω είναι αρμόδιος για την βασιλεία του Θεού. (ερμ.Ματθ. η-19)

v  

Όταν λείπει ο Χριστός από την ζωή μας σηκώνονται μεγάλα κύματα στην καθημερινότητά μας σε σημείο να έχουμε πολλά άλυτα προβλήματα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Όταν όμως έρθει ο Χριστός, τότε τα κύματα (προβλήματα) σωπαίνουν και το πλοίο που είναι ο εαυτός μας ταξιδεύει εν ειρήνη με οδηγό τον Ιησού. (ερμ.Ματθ. η-24)

v  

Ο Χριστος είναι ο αρχηγός της ειρήνης, αυτός ξέρει με την σοφία που τον διακατέχει πώς να την μεταλαμπαδεύσει και σε εμάς διότι η ειρήνη είναι ο μέγας καρπός της ζωής, της αφθαρσίας, της σοφίας του Θεού. Χωρίς αυτή είμαστε απλά δαιμονισμένοι διότι δεν μπορούμε να έχουμε ευφορία, χαρά, γαλήνη, σοφία κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθούμε. (ερμ.Ματθ. η-24)

v  

Όταν υπάρχει στην ζωή του ανθρώπου η αμαρτία τότε τα αποτελέσματα είναι το αδιέξοδο, διακατεχόμενος από πνευματική μικρότητα η οποία εκδηλώνεται με πόνο, ασθένεια, φθορά και θάνατο. (ερμ.Ματθ. θ-5)

v  

Ο Κύριος όταν συγχωρούσε αμαρτίες ο ανθρωπος θεραπεύονταν αμέσως πρώτα στο πνεύμα του αλλά και στο βιολογικό του σώμα. Φανταστείτε τι σημαίνει συγχωρώ αμαρτίες. Τι συμβαίνει στο σώμα όταν φεύγει η αμαρτία.  Τι συμβαίνει στο σώμα όταν φεύγει η αμαρτία. Εμείς θα πρέπει να το προσέξουμε όταν λέμε ότι συγχωρούμε αμαρτίες και το πρόβλημα που μας διέπει παραμένει. Τότε χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο που προσεγγίζουμε τον Θεό. Όταν ο Θεός μας συγχωρεί αμαρτίες πάει να πει ότι η θεραπεία ήρθε. (ερμ.Ματθ. θ-5)

v  

Η μόνη θυσία που κάνει τον Θεό να κλίνει γόνυ ενώπιον μας είναι το έλεος το οποίο πρέπει να μας διέπει έναντι των συνανθρώπων μας. Αυτή την θυσία θέλει ο Θεός. (ερμ.Ματθ. θ-13)

v  

Η ζώσα πίστη των έργων θα μας οδηγήσει στον θρόνο του Θεού. Η σκιώδης πίστη των λόγων θα μας οδηγήσει στην απώλεια. Η ζώσα πίστη αναπτύσσεται με τον πολυχρόνιο πνευματικό αγώνα. (ερμ.Ματθ. θ-22)

v  

Μόνο με την ειλικρινή μετάνοια και την αναγέννηση θα ενεργήσει η ζώσα πίστη στο να κινηθούν οι μηχανισμοί της άφθαρτης ζωής. Η οποία άφθαρτη ζωή είναι ήδη μέσα μας και περιμένει το πνεύμα του Θεού για να ενεργοποιηθεί σε εμάς διά του Λόγου του Θεού, ώστε ο Λόγος του Θεού και η θέληση η δική μας να παράγουν την άφθαρτη αιώνια ζωή, η οποία κοσμείται και εμπλουτίζεται με καρπούς, με χαρίσματα, με σημεία και ιδιότητες Θεού. (ερμ.Ματθ. θ-22)

v  

Αφού σήμερα κηρύττεται το Ευαγγέλιο και οι ανθρωποι δεν θεραπεύονται, πάει να πει ότι δεν κηρύττουν οι πνευματικοί ηγέτες το Ευαγγέλιο της βασιλείας αλλά άλλο Ευαγγέλιο το οποίο δεν είναι της βασιλείας και το οποίο έχει την εξουσία να οδηγεί τους ανθρώπους σε συμφέροντα και φιλοδοξίες ή τους πνευματικούς ηγέτες και τον λαό στην αμάθεια. (ερμ.Ματθ. θ-35)

v  

 Για να φτάσει κάποιος στο σημείο να μπορεί να θεραπεύει, να έχει την εξουσία αυτή την οποίαν να χρησιμοποιεί όπου υπάρχει πρόβλημα υγείας, χρειάζεται να έχει ευαρεστήσει τον Θεό και να έχει σίγουρα πρώτα θεραπεύσει τον εαυτό του. (ερμ.Ματθ. ι-8)

v  

Η πνευματική εξέταση ενός ανθρώπου γίνεται από το άψογο πνευματικό παράδειγμά του και το θεάρεστο έργο το οποίο παρουσιάζει στην καθημερινότητά του. (ερμ.Ματθ. ι-11)

v  

Εκλεκτός ακόμη είναι αυτός που τηρεί την ουσία και δεν κατηγορεί τον τύπο, μάλιστα ο εκλεκτός, ο άξιος μελετά, προσεύχεται και διαλαλεί με αγάπη το θέλημα του Θεού στους γύρω του. Επίσης παρακολουθεί σε λεπτομέρεια τον εαυτό του ώστε να τον διορθώνει καθημερινά. Ανάξιος είναι αυτός ο οποίος μελετά, προσεύχεται, κηρύττει για το θεαθήναι των ανθρώπων, όμως, τίποτα δεν εφαρμόζει και το σπουδαιότερο δεν παρουσιάζουν τα έργα του θυσία, η οποία χρειάζεται για την αναγέννηση των συνανθρώπων μας. (ερμ.Ματθ. ι-11)

v  

Όποιος αγωνίζεται με το σκεπτικό να γίνει ανώτερος δεν έχει Θεό μέσα του, έχει μάλλον συμφέροντα, φιλοδοξίες, εγωισμό και μικρότητες που θα τον οδηγήσουν αργά ή γρήγορα στην απώλεια. Όταν θελήσουμε να φτάσουμε κάπου, να φτάσουμε εφαρμόζοντας το Λόγο του Θεού και όχι τον λόγο του πονηρού όπου τα ψέματα και ο εγωισμός θα μας αναδείξουν. (ερμ.Ματθ. ι-24)

v  

 Για να αναγεννηθούμε θα χρειαστεί χρόνος στο να σπουδάσουμε την σοφία του Θεού και χρόνος για να την εντάξουμε στην ζωή μας. Αυτός ο χρόνος καθορίζεται υπό του Θεού ανάλογα την ακαθαρσία, την αγνοια ή την δυσπιστία του καθενός. (ερμ.Ματθ. ι-39)

v  

Δεν κάνουν απεσταλμένο έναν που τα λέει καλά, αλλά έναν που κάτω από πολυποίκιλους πειρασμούς συνεχίζει ακάθεκτος στο να φέρει εις πέρας την αποστολή του. Μπροστά στο θέλημα του Θεού όλα γι’ αυτόν τον απεσταλμένο λαμβάνουν δεύτερη θέση στην ζωή του. (ερμ.Ματθ. ια-3)

v  

Ο σκανδαλισμός λαμβάνει χώρα στον μη αναγεννημένο ανθρωπο. (ερμ.Ματθ. ια)

v  

Όταν έχουμε το έλεος του Θεού στην ζωή μας, τότε δι’ αυτού του ελέους γκρεμίζουμε το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Θεού και εμάς, μεταξύ των αδελφών μας, μεταξύ των εχθρών μας, μεταξύ του διαβόλου ώστε και αυτός να γίνεται σε μας παιδαγωγός. Διότι με το έλεος βλέπουμε ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεόν. Το έλεος λοιπόν να καταδιώκει την ζωή μας σε προσωπικό και σε γενικό επίπεδο και η αναγέννηση να διαμορφώνει την εξέλιξή μας ως υπερβατικά όντα έναντι της παρουσίας του Θεού. (ερμ.Ματθ. ιβ-7)

v  

Οταν ένας ανθρωπος δεν έχει Θεό ώστε να ξέρει τι να συνάξει και τι να πετάξει θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο αργά ή γρήγορα. Κατά του Θεού είμεθα όταν τα λόγια μας λένε άλλα και τα έργα μας πράττουν άλλα. (ερμ.Ματθ. ιβ-30)

v  

Όταν τα λόγια μας εφαρμόζονται θα δικαιωθούμε και όταν τα λόγια μας δεν εφαρμόζονται θα καταδικαστούμε. Την δικαίωση ή την καταδίκη θα την κάνει ο καθένας μόνος του με την συνείδησή του. Συνείδηση ελέους χρειάζεται να έχουμε για να δικαιωθούμε και να μην καταδικαστούμε. (ερμ.Ματθ. ιβ-37)

v  

Η σαρκική οικογένεια είναι ενωμένη και υπάρχει μέχρι τον θάνατο, η πνευματική μένει εις τον αιώνα. Αρα η οικογένειά μας είναι αυτοί οι οποίοι ακούνε τον Λόγο του Θεού και τηρούν αυτόν. (ερμ.Ματθ. ιβ-48)

v  

Ο διάβολος, όταν ο ανθρωπος είναι μακριά από τον Θεό βρίσκει έδαφος και καταστρέφει τις αισθήσεις του, καταστρέφει την πνευματική εξέλιξή του, καταστρέφει την λογική του Θεού μέσα του και γύρω του, ώστε να μην δύναται να συλλάβει το θέλημα του Θεού, τις αρχές του Θεού. Με λίγα λόγια καταστρέφει τον ανθρωπο διά των παθών, διά των αδυναμιών, διά της αμαρτίας. Η καταστροφή γίνεται, προέρχεται λόγω της παχυλότητας του υλιστικού στοιχείου το οποίο εξασφάλισε σήμερα σε όλους τους ανθρώπους την πολυποίκιλη αμαρτία, η οποία εκδηλώνεται με εωσφορικά στοιχεία μεταξύ των ανθρώπων, ώστε όλοι να έχουν θεοποιήσει την ύλη και το χρήμα. (ερμ.Ματθ. ιγ-15)

v  

Οι εντολές του Θεού οι οποίες στρέφονται ως προς τον εαυτό μας, ως προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον μας είναι αυτές που θα ωφελήσουν την ζωή μας και την Δημιουργία ολόκληρη. (ερμ.Ματθ. ιε-9)

v  

Ο διάβολος θα ριχθεί στην άβυσσο όταν οι ανθρωποι αναγεννηθούν κατά Θεό. Τότε δεν θα μπορεί να βρει ούτε έναν ανθρωπο να μπει μέσα του και να κάνει τα έργα του, έτσι θα ζει αιώνια μόνος του στην άβυσσο. (ερμ.Ματθ. ιε-13)

v  

Όσο δεν πλησιάζουμε προς τον Θεό και δεν ολοκληρώνουμε την μετάνοιά μας και την αναγέννησή μας, ο διάβολος θα βρίσκει πάντα πρόσφορο έδαφος και με την αγνοια που μας διέπει θα μπαίνει στην ζωή μας και θα προκαλεί δυσάρεστα γεγονότα. (ερμ.Ματθ. ιε-13)

v  

Τυφλός είναι αυτός που θεωρεί τον εαυτόν του γνώστη των πάντων. Ο εγωισμός αυτός προέρχεται από διάφορους τίτλους κοσμικούς ή πνευματικούς που κατέχει. (ερμ.Ματθ. ιε-13)

v  

Οι πνευματικοί ηγέτες χρησιμοποιούν τον Θεό και εκμεταλλεύονται την αγνοια των συνανθρώπων τους, έτσι στο όνομα του Χριστού λαμβάνουν εξουσίες και εξασφαλίζουν ανέσεις. (ερμ.Ματθ. ιε-13)

v  

 Οι μαθητές του Χριστού δεν ζητούν σημείο διότι έχουν σημείο το ότι ζει ο Θεός μέσα τους. Τα εξωτερικά σημεία είναι γι’ αυτούς πυροτεχνήματα που για λίγο φαίνονται, χαροποιούν και έπειτα χάνονται. Ο Χριστός είναι το υπέρλαμπρο αστέρι που ανάβει μέσα τους. Σημείο για τους μαθητές του Χριστού είναι οι καρποί, τα χαρίσματα, τα σημεία του Αγίου Πνεύματος. (ερμ.Ματθ. ις-1)

v  

Η ημιμάθεια και η πνευματική αστάθεια οδηγούν τους ανθρώπους σε παράλογα συμπεράσματα τα οποία αλλάζουν εις αυτούς ανάλογα με την χρονική περίοδο. (ερμ.Ματθ. ις-13)

v  

Όταν κάποιος είναι πραγματικά κάτι δεν θέλει να το διαφημίζει ο ίδιος ή οι ανθρωποι που είναι γύρω του. Περιμένει να το αποκαλύψει ο ανώτερός του, ο Θεός. Όταν όμως δεν είναι τίποτα δημιουργεί συνθήκες ώστε οι άλλοι να πιστέψουν ότι είναι κάτι. (ερμ.Ματθ. ις-20)

v  

Θα πρέπει να έχουμε σοφία η οποία φανερώνεται ως εξής: Οι φίλοι να είναι πάντα κοντά μας και οι εχθροί μας κοντύτερα διότι αυτοί θα σφραγίσουν την αποστολή μας. (ερμ.Ματθ. ις-20)

v  

Ο σταυρός που έχουμε να σηκώσουμε ακολουθώντας τον Χριστό

είναι τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Με λίγα λόγια ο έτερος κακός εαυτός μας που όταν τον βάλουμε σε τάξη τότε ο ήλιος του Χριστού θα φωτίσει την ζωή μας, με φυσική συνέπεια τα μυροβόλα ανθη του πνεύματος να ανθίσουν μέσα μας. (ερμ.Ματθ. ις-24)

v  

Ο Θεός δεν τάζει πανωπροίκια σε όποιους τον ακολουθούν αλλά θυσία. Η θυσία θα μας εξασφαλίσει ουρανό και γη. (ερμ.Ματθ. ις-24)

v  

Η διαφορά της πίστεως του Κυρίου με την πίστη όλων ημών είναι ότι μπορούσε να υλοποιεί τα λόγια του, δηλαδή έλεγε έκτεινων την χείραν σου και το χέρι του πάσχοντος γινόταν υγιές και η αποκατάσταση ερχόταν εκατό τοις εκατό. (ερμ.Ματθ. ις-28)

v  

Μεταμόρφωση σημαίνει μεταστοιχείωση του σώματος, η οποία προέρχεται από την αναγέννηση, από τον καθαρισμό και τελευταία από την πνευματική υπέρβαση και εξέλιξη ενός ή πολλών ανθρώπων. Το σημαντικότερο όλων είναι η υγιαίνουσα διδασκαλία. Αυτή λείπει σήμερα από τους ανθρώπους. Αυτή να βρούμε ώστε να βρούμε τον Θεό. (ερμ.Ματθ. ιζ-2)

v  

Οι κοινωνίες  σήμερα ενώ λέγονται χριστιανικές απεδείχθη ότι δεν στηρίζονται στον Χριστό, στην αγάπη, αλλά στα χρήματα, στα συμφέροντα και στις προσωπικές φιλοδοξίες. (ερμ.Ματθ. ιζ-2)

v  

Τα αιτήματά μας στην προσευχή πρέπει να τείνουν προς την επίγνωση του να εξασφαλίσουμε τους τρόπους ώστε να μπορέσουμε να εισέλθουμε στα αγια σκηνώματα της σοφίας του Θεού. Η προσευχή είναι ο υψιπέτης αετός που θα μας ενώσει με τον ζώντα Θεό. Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη του παρόντος και του μέλλοντος αιώνος. (ερμ.Ματθ. ιζ-21)

v  

Η Φωνή Θεού έχει άνωθεν το πρόσταγμα από το 2000: 1ον) Να ενεργεί μέσα στις κοινωνίες ώστε να αναστήσει τον Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων, 2ον) να εργάζεται με ειλικρίνεια ώστε να αποκωδικοποιήσει το Ευαγγέλιο της βασιλείας και να δώσει την υγιαίνουσα διδασκαλία στους ανθρώπους όπου διαμέσου αυτής να συμπληρώσει τα πνευματικά ελλείποντα. (ερμ.Ματθ. ιζ-23)

v  

Το τρισυπόστατο του διαβόλου είναι σκανδαλίζω, σκανδαλίζομαι και πονηρία. Αυτά δεν θα πρέπει να λειτουργούν στην ζωή μας αν θέλουμε να φαίνονται τα αιτήματά μας δίκαια. Ο Θεός δεν μας δέχεται με τα στοιχεία αυτά, αλλά επιζητά διακαώς να μην σκανδαλίζουμε, να μην σκανδαλιζόμαστε και να μην έχουμε πονηρίες, συμφέροντα, φιλοδοξίες κ.λπ. (ερμ.Ματθ. ιζ-27)

v  

Όταν οι ηγέτες των λαών δεν έχουν Χριστό και διέπονται από τα δύο τούτα δαιμόνια,(συμφέροντα, φιλοδοξίες) δύνανται να καταστρέψουν ολόκληρους λαούς. Τα σκάνδαλα επηρέασαν όλους τους ανθρώπους ακόμη και τους θρησκευτικούς ηγέτες οι οποίοι για την επικράτηση του δόγματός τους θυσίασαν στο όνομα του Χριστού εκατομμύρια συνδογματικούς Χριστιανούς, οι οποίοι είχαν διαφορετική άποψη. (ερμ.Ματθ. ιη-7)

v  

Ο Θεός χρειάζεται τον χρόνο ο οποίος δεν βιάζει τα γεγονότα αλλά μέσα από το καλό και το κακό το οποίο ο καθένας φέρνει αφ΄ εαυτού, η ανθρωπότητα θα αναγεννηθεί. Πρώτα λοιπόν να πορεύεται ο Θεός των έργων μας και όχι το εγώ μας. Ο φανατισμός και η επιβολή οποιασδήποτε θεωρίας φέρνει τα σκάνδαλα, χρειάζεται προσοχή. (ερμ.Ματθ. ιη-7)

v  

Έχουμε το δικαίωμα να αποφύγουμε τον οποιονδήποτε, όμως, δεν έχουμε το δικαίωμα να τον κρίνουμε ή να τον υποτιμούμε. (ερμ.Ματθ. ιη-10)

v  

Όταν ελέγχουμε έναν αδελφό, πάντα με το πνεύμα του Θεού, πονάμε και προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Όταν όμως ελέγχουμε έναν αδελφό ή συνανθρωπο και νιώθουμε μέσα μας χαρά, τότε αυτός δεν είναι έλεγχος του Θεού αλλά του πονηρού με αρνητικά αποτελέσματα. (ερμ.Ματθ. ιη-15)

v  

Η αγάπη βρίσκει τρόπους και επινοεί συστήματα σωτηρίας ώστε όλα τα μυστήρια ως προς τον Θεό να λυθούν για τον καλοπροαίρετο Χριστιανό. Για να μην λυθούν τα μυστήρια πρέπει ο ακούων να διέπεται από την γνώση του ξερόλα και του εωσφορικού εγωισμού. Εκεί ο Θεός δεν μιλά ούτε ο απεσταλμένος του. Έτσι δεν λύνεται τίποτα εις τον ανθρωπο αυτόν. Πολλοί έχουν σαν θεωρία το ου με πείσεις και αν με πείσεις. Εδώ δεν χωράει Θεός. (ερμ Ματθ. ιη-18)

v  

Να ξέρουμε τι ζητάμε και να γνωρίζουμε ότι το βασικότερο όλων είναι να ζητάμε τα της βασιλείας και ταύτα πάντα θα μας προστεθούν. (ερμ.Ματθ. ιη-19)

v  

Πρέπει το έλεος του Θεού να μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας. Χωρίς το έλεος στην ζωή μας πάει να πει ότι ο Χριστός μέσα μας είναι νεκρός. Εξάλλου, γι’ αυτόν τον λόγο θυσίασε τον εαυτό του. (ερμ.Ματθ. ιη-22)

v  

Στην αγάπη που παρέχει ο Χριστός έρχεται συνειδητή συγχώρεση, στην αγάπη του κόσμου έρχεται παθητική συγχώρεση με χιλιαπλάσιες αρνητικές επιπτώσεις. (ερμ.Ματθ. ιθ-9)

v  

Ο Θεός σώζει τον Χριστιανό ή τον ανθρωπο ανεξαρτήτου δόγματος ή θρησκείας από την πρόθεσή του και δικαιώνει τον δίκαιο ανθρωπο από την καρδιά του και τις προθέσεις του. Ας κάνουμε την δουλειά που ο Θεός μας έδωσε και ας μην ασχολούμαστε με τους άλλους, ο Θεός ξέρει για τους άλλους. (ερμ.Ματθ. κ-16)

v  

Όταν δεχτούμε με ταπείνωση και σοφία την πτώση υπομένοντας και περιμένοντας, παρακάτω θα δεχτούμε και την ανύψωση καθώς και την σωτηρία μας η οποία θα έρθει μέσα από το αρνητικό και το θετικό που θα εξελίσσεται ως θέλημα Θεού στην ζωή μας. Ο Κύριος είπε, υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής είναι πάσαι ηριθμημέναι. Αφού ο Θεός γνωρίζει και τον αριθμό των τριχών μας, δεν γνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε; (ερμ.Ματθ. κ-19)

v  

Ο Θεός έχει τον λόγο του που επιτρέπει οτιδήποτε στην ζωή μας. Προσοχή για να συλλάβουμε το θέλημά του. Όταν έχουμε την υπομονή και γνωρίζουμε τον τρόπο της σοφίας που ενεργεί ο Θεός, αυτό θα τον κάνει να μας δώσει και το προφητικό χάρισμα το οποίο θα μας προετοιμάζει κάθε στιγμή ώστε να δυνάμεθα να αντιμετωπίζουμε τα πάντα με σοφία, με έλεος, με αγάπη ώστε μετέπειτα να λάβουμε αιώνια δόξα. (ερμ.Ματθ. κ-19)

v  

Η απελπισία είναι το μεγαλύτερο σύστημα του εγωισμού και έχει την εξουσία να μας πετάξει έξω από το σχέδιο του Θεού. Ας ενθυμηθούμε ότι ο Κύριος υπόσχεται ότι δεν θα πειραχτούμε παραπάνω από ό,τι δυνάμεθα να αντέξουμε. (ερμ.Ματθ. κ-23)

v  

Την πρώτη θέση στην βασιλεία την κατέχουν οι υπηρέτες. Αυτοί κανονίζουν τα πάντα στην οικία του Θεού και σε αυτούς έχει μόνο εμπιστοσύνη ο Θεός. (ερμ.Ματθ. κ-26)

v  

Ο ευλογημένος θα έρθει κατ’ εντολήν Θεού να φανερώσει την σοφία του Θεού, του Κυρίου ώστε το ανθρώπινο γένος να εννοήσει την αποστολή του Κυρίου και τον τρόπο που ο Θεός σχεδιάζει το θέλημά του προς σωτηρία του κόσμου. (ερμ.Ματθ. κα-9)

v  

Ο ναός του Θεού είναι ο εγκέφαλος του κάθε ανθρώπου όπου εκεί συνδιαλέγεται Θεός και ανθρωπος. Όταν έρθει ο Χριστός βρίσκει μέσα εκεί διάφορα ζώα (πάθη) τα οποία πετάει έξω κακήν κακώς. (ερμ.Ματθ. κα-13)

v  

Ο Θεός είναι αγάπη και δεν πειράζει κανέναν. Από μόνος του ο καθένας οδηγείται στην απώλεια λόγω των έργων που επιτελεί. Τα έργα του καθενός θα τον σώσουν ή θα τον απολέσουν. (ερμ.Ματθ. κα-41)

v  

Οι μέριμνες του βίου και τα υλικά στοιχεία παίρνουν αξία όταν η παρουσία του Θεού είναι κοντά μας, χωρίς την παρουσία του Θεού όλα χάνουν την αξία τους και δαιμονίζονται. (ερμ.Ματθ. κβ-6)

v  

Εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια το τραπέζι της αγάπης είναι στρωμένο, όμως, οι Χριστιανοί δεν θέλουν να καθίσουν στον δείπνο, με αποτέλεσμα ο Κύριος να μένει μόνος του περιμένοντας αυτούς τους Χριστιανούς οι οποίοι θα πρέπει να υιοθετήσουν την αγάπη για να συντρώγουν με τον Θεό εις τον αιώνα τον απαντα. (ερμ.Ματθ. κβ-8)

v  

Όταν μιλάμε για τραπέζι Θεού όπου ο Θεός θα συνφάγει με τους λελυτρωμένους, μιλάμε για την θέωση των ανθρώπων σε σημείο το κατ’ εικόνα και ομοίωση να λάβει χώρα στην ζωή τους, εκπληρώνοντας διά μέσου τους ο Πατέρας τις επαγγελίες του. (ερμ.Ματθ. κβ-9)

v  

Το ένδυμα γάμου εξασφαλίζει ειρηνική συμβίωση και σοφία Θεού συναρπάζουσα, στοιχεία που παρέχουν την συμμετοχή μας χωρίς να κινδυνεύουμε στον δείπνο του Κυρίου. Ο οποίος δείπνος θα μας εξασφαλίσει την τέλεια σχέση μας με τον Θεό και την πληρότητα για τα επόμενα χρόνια που θα χρειαστούν να φτάσουμε στην αφθαρσία και στην αθανασία ψυχής και σώματος. (ερμ.Ματθ. κβ-12)

v  

Κεκλημένοι είναι όσοι ακολουθούν τον Χριστό όμως τον δοξάζουν με λόγια και όχι με έργα.

Οι εκλεκτοί έχουν πνευματικότητα, προσεύχονται, μελετούν, τηρούν τους τύπους μα πάνω απ’ όλα τους νόμους του Θεού, σέβονται τους νόμους της πολιτείας, του δόγματός τους χωρίς να κρίνουν ή να φανατίζονται με αυτούς. Το θαυμαστό σε αυτούς είναι ότι παρακολουθούν τον εαυτό τους καθημερινά τον οποίον και διορθώνουν βάσει του Λόγου του Θεού. (ερμ.Ματθ. κβ.14)

v  

Εάν θέλουμε να έχουμε μακροημέρευση και ευλογημένη ζωή, να αποδίδουμε τιμή στον Θεό και στην πολιτεία. (ερμ.Ματθ. κβ-21)

v  

Εξ όλης της ψυχής σου. Η ψυχή φανερώνει και εκδηλώνει τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Όταν η ψυχή είναι δοσμένη εν λόγω και εν έργω στο θέλημα του Θεού τότε η παρρησία, η αγάπη, η ταπείνωση, η σοφία και το λαμπερό πρόσωπο φανερώνουν ότι η ψυχή μας είναι του Θεού και το θέλημά του εκδηλώνεται διά των παραπάνω στοιχείων στην ζωή μας. (ερμ.Ματθ. κβ-37)

v  

Εξ όλης της διανοίας σου. Στην διάνοιά μας (μυαλό) εκδηλώνεται το θέλημα του Θεού. Όταν υπάρχει ο Θεός στην διάνοιά μας τότε τα λόγια μας και τα έργα μας εξελίσσουν θετικά την ζωή μας. Στην διάνοια συνδιαλέγεται Θεός και ανθρωπος. Όταν στην διάνοιά μας (στο μυαλό μας) υπάρχει πολύς Θεός, τότε τα του κόσμου που περιέχουν την αμαρτία εξαφανίζονται. Στην διάνοια του Χριστού υπήρχε μόνο ο Πατέρας. (ερμ.Ματθ. κβ-37)

v  

Να αγαπάς τον πλησίον σου ως σεαυτόν. Με δύο λόγια όποιος αγωνιστεί να μην πεθάνει ο πλησίον του δεν θα πεθάνει ο ίδιος. Αυτή είναι η ολοκληρωμένη αγάπη. Θα πρέπει να ενδιαφερόμαστε με τα λόγια και με τα έργα μας ώστε ουσιαστικά να αναγεννηθεί ο πλησίον μας και να στηριχτεί υλικά. (ερμ.Ματθ. κβ-37)

v  

Οι εχθροί του Χριστού είναι η φθορά, ο θάνατος, η αμαρτία, η ημιμάθεια και η αμάθεια που διακατέχει τον Χριστιανικό λαό του. Όταν αυτά θα πάψουν να λειτουργούν στους Χριστιανούς, τότε αυτός ο Χριστός θα κάνει την δευτέρα παρουσία του. Μέχρι τότε θα βρίσκεται δεξιά του Πατρός. (ερμ.Ματθ. κβ-44)

v  

Θα χρειαστεί ζώσα πίστη, αγάπη ανυπόκριτη και ταπείνωση εις το έπακρον ώστε να λάβουν χώρα τα γεγραμμένα και ο Χριστός να αναλάβει την βασιλεία του. Μέχρι τότε θα μένει δεξιά του Πατρός. Είναι στο χέρι μας να τον φέρουμε γρήγορα κοντά μας αρκεί να το αποφασίσουμε, να το πιστέψουμε και να εισέλθουμε στο αγιαστήριο ώστε ο Λόγος του Θεού να υλοποιηθεί πρώτα μέσα μας και κατόπιν γύρω μας. (ερμ,Ματθ. κβ.-44)

v  

Η διαφορά του Κυρίου με εμάς είναι ότι αυτός υλοποιούσε τα λόγια του ενώ εμείς απλώς φιλοσοφούμε πάνω στα δρώμενα του Ευαγγελίου και μάλιστα διαιρούμαστε. Μακάρι μέσα από την αφιέρωση πάνω στο θέλημα του Θεού να φτάσουμε στο σημείο να λέμε και να γίνεται και δεν θα έρθει αυτό αν ο Πατέρας δεν μας εμπιστευθεί και δεν δει αφιέρωση και ταπείνωση όχι στα λόγια αλλά στα έργα. (ερμ.Ματθ. κβ-44)

v  

Στην εποχή που ζούμε να μην εμπιστευόμαστε κανέναν παρά το Ευαγγέλιο του Χριστού και πιο συγκεκριμένα τα λόγια του Χριστού. Όταν γνωρίσουμε τον Χριστό θα γνωρίσουμε και ποιος μιλά διά Πνεύματος Αγίου. Προσοχή λοιπόν στα δυσβάστακτα φορτία που είναι οι τύποι και τα εντάλματα των ανθρώπων. (ερμ.Ματθ. κγ-4)

v  

Στην βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχουν ρομποτάκια αλλά αναγεννημένοι ανθρωποι με προσωπικότητα Χριστού, οι οποίοι θα ποιούν το αγαθό εις τον αιώνα τον απαντα. Ο τρόπος που το αγαθό μπορεί να αναπτυχθεί στον κάθε ανθρωπο μπορεί να είναι διαφορετικός. Τα κύρια και βασικά συστατικά όμως όπως καρποί, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες θα είναι τα ίδια. Αρα, ας μην μένουμε στα τυπικά αλλά να εντάξουμε τα ουσιαστικά στην ζωή μας. Αυτά θα μας εξασφαλίσουν την θέωση. (ερμ.Ματθ. κγ-8)

v  

Το προσωπικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον ενώ το γενικό συμφέρον είναι το θέλημα του Θεού. Αρα να μην υψώνουμε τον εαυτό μας αλλά τους αδελφούς μας. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. (ερμ.Ματθ. κγ-12)

v  

Ο ψευδοπροφήτης εργάζεται για προσωπικά οφέλη ενώ ο προφήτης του Θεού για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του ανθρώπου. (ερμ.Ματθ. κδ-10)

v  

Η υπομονή είναι τέλειο στοιχείο, όταν όμως απουσιάζει η αγάπη η υπομονή μπορεί να δημιουργήσει και αρνητικά στοιχεία εις ημάς όπως παράπονα, πικρίες, θυμούς κ.λπ. (ερμ.Ματθ. κδ-13)

v  

Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας έχει την εξουσία να ενώσει τους λαούς κάτω από το πνεύμα του Θεού, διότι περιέχει στοιχεία τα οποία όλοι οι ανθρωποι ανεξαρτήτως δόγματος συμφέρει να έχουν και να καλλιεργούν. (ερμ.Ματθ. κδ-14)

v  

Το πνευματικό βδέλυγμα είναι ότι μέσα στον εγκέφαλό μας που είναι ο ναός του Θεού τα έσχατα χρόνια δεν θα λειτουργούν τα στοιχεία του Θεού, του Αγίου Ευαγγελίου αλλά τα πάθη και το σύστημα του κόσμου με τα υφιστάμενα στερεότυπα που διέπεται όπως συμφέροντα και προσωπικές φιλοδοξίες. (ερμ.Ματθ. κδ-15)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου