Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ ΑΔΥΝΑΜΟΣ


ΟΥΚ ΕΣΤΙ ΘΕΟΣ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΓΑΡ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ

Αδελφάκια μου αγαπημένα εν Κυρίω, ουρανόδρομα και απανταχού ευρισκόμενα, ζει Κύριος! Ο Χριστός να βασιλεύει στη ζωή μας και αυτός να μας κατευθύνει στην οδό της άφθαρτης ζωής, η οποία ηνοίχθη σήμερα μπροστά μας και δύναται να επιτευχθεί στη ζωή μας, διά της εισδοχής όλων ημών στο αγιαστήριο όπου εκεί μπορεί ο άνθρωπος να συνδιαλέγεται με τον Θεό και να αντλεί συνειδητά τα εδέσματα του Αγίου Θεού όπως καρπούς, χαρίσματα, σημεία, ιδιότητες, σοφία, δυνάμεις ζώσης πίστεως ώστε ο κόσμος μας να αλλάξει και η αγάπη να επικρατήσει στη ζωή μας, τόσο μεταξύ μας όσο και μεταξύ όλων των ανθρώπων και των λαών της γης. Μια παροιμία λέει πως ο άνθρωπος έχει αρχή και τέλος, όμως απεδείχθη σήμερα ότι αυτό δεν ισχύει για τον άνθρωπο και ο λόγος διότι ο άνθρωπος εξελίσσεται πνευματικά αλλά και βιολογικά μέσω της επιστήμης. Αν ο Δημιουργός έπλασε τον άνθρωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο ώστε να ζει λίγα χρόνια και να πεθαίνει, τότε ο Θεός δεν έφτιαξε θεούς — ανθρώπους καθ’ εικόνα και ομοίωση αλλά υπάνθρωπους. Ο Χριστός ερχόμενος στον κόσμο δικαίωσε με την παρουσία του τον Θεό, τον Πατέρα μας και ο λόγος διότι εμφάνισε —με την παρουσία του ως άνθρωπος— άπειρες δυνάμεις και εξουσίες τις οποίες μετέδωσε ο Πατέρας στον άνθρωπο και οι οποίες εξελίσσονταν μπροστά στα μάτια του λαού του Ισραήλ με θαύματα μεγάλα. Ο ίδιος ο Χριστός τόνισε, ό,τι εγώ ποιώ και σεις πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει. Ο τρόπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός υπάρχει μέσα στον Λόγο του Θεού τον οποίον θα πρέπει να έχουμε αδιάλειπτα μαζί μας. Αν δεν υπήρχε η εξέλιξη του ανθρώπινου γένους θα ξέραμε ότι οι δυνατότητές μας είναι περιορισμένες όμως, αφού εξελισσόμεθα σε όλους τους τομείς —υλικούς, βιολογικούς όπως γενετική, ιατρική, φυσική, πυρηνική, τεχνολογική, πληροφορική, ηλεκτρονική, κ.λπ. αλλά και πνευματικούς, όπως οι πνευματικοί άνθρωποι σκέφτονται πιο θετικά την ένωση των χριστιανών, την αλληλεγγύη των λαών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, εγκαθίδρυσαν το πολίτευμα της δημοκρατίας, κηρύττουν όλοι την αγάπη μεταξύ των ανθρώπων άρα εξελισσόμεθα πνευματικά πάνω στην αποκωδικοποίηση του ολοκληρωμένου Ευαγγελίου μέσω της ζώσας φωνής του ζώντος Θεού— όλα αυτά φανερώνουν την θέωση του ανθρώπου!! Το γεγονός όμως ότι πέρασαν πολλοί αιώνες και ο άνθρωπος δεν κατάφερε να νικήσει τους αθέατους εχθρούς του όπως αμαρτία, φθορά, θάνατος, με αποκορύφωμα την έλλειψη ενότητας μεταξύ όλων των ανθρώπων —η οποία είναι η βάση της άφθαρτης ζωής διότι όπου δύο και τρεις ενωμένοι στο όνομα του Χριστού εν τω μέσω αυτών είναι και ο Θεός, και όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξη, κατ’ αυτόν τον τρόπο ο κόσμος μεταβάλλεται σε μια ποίμνη με έναν ποιμένα τον Θεό, την αγάπη— αφήνει λοιπόν να εννοηθεί ότι έπρεπε ο άνθρωπος να διέλθει το στάδιο της διαπαιδαγώγησης για να γνωρίσει καλό και κακό ώστε να φτάσει στην θέωση. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο άλλος λόγος που δεν δόθηκαν εξ αρχής στον άνθρωπο όλα τα του Θεού αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή (11:39-40), πάντες μαρτυρηθέντες διά της πίστεως ουκ εκομίσαντο την επαγγελίαν, του Θεού περί ημών κρείττον τι προβλεψαμένου, ίνα μη χωρίς ημών τελειωθώσι. Σήμερα όμως ήρθε ο χρόνος διότι ο Θεός διά Πνεύματος Αγίου ξεδιπλώνει μπροστά μας διά της Φωνής Θεού τον τρόπο επίτευξης όλων αυτών των μεγαλείων, με αποκορύφωμα την κατάργηση του φυσικού θανάτου και την ίδρυση της βασιλείας του Θεού σε όλη την Γη όπως και το Πάτερ ημών αναφέρει, γενηθήτω τω θέλημά σου όπως στον ουρανό και στην Γη. Η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου άρχεται από τον κήπο της Εδέμ όπου ο Θεός δημιούργησε τον άνδρα (Αδάμ) στον οποίον ενεφύσησεν πνεύμα ζωής, κατόπιν μέσω του Αδάμ δημιούργησε την Εύα. Η παρουσία του διαβόλου, ο οποίος πάντα υπήρχε, ενεργοποιήθηκε μετέπειτα. Ο λόγος που ο Θεός έκανε τον Αδάμ και την Εύα ήταν για να βρει και να γνωρίσει ο ένας στον άλλον τον σκοπό της ζωής, της αναγέννησης, της εξέλιξης, της θέωσης και αφού αυτό επιτευχθεί να γίνουν ένα με τον Θεό. Όμως οι πρωτόπλαστοι κάνοντας κακή χρήση της ελευθερίας τους έγιναν, διά της ανυπακοής, αιτία να αποτύχει η πρώτη προσπάθεια του Θεού. Ο Θεός όμως επιμένει, διότι η αγάπη του για την Δημιουργία και τον άνθρωπο είναι άπειρη αλλά η θέωση πρέπει να επιτευχθεί μέσα από την συνειδητοποιημένη ελεύθερη βούληση του ανθρώπου στο να αγαπήσει Θεό και άνθρωπο, έτσι θα φτάσει στην θέωση. Ο Θεός ξεκινά δεύτερη προσπάθεια μέσα από τον Αβραάμ. Ο θείος σπινθήρας άρχισε να αναπτύσσεται στον πατέρα όλων ημών Αβραάμ. Ο Αβραάμ, μέσα από την ελεύθερη βούλησή του και αφού ο σπινθήρας μπήκε μέσα του από τον Θεό σε σπερματική, πνευματική μορφή, έψαχνε τον Άγιο Θεό. Έτσι, συνέλαβε ότι ο Θεός είναι πνεύμα και εκδηλώνεται μέσα από την αγάπη, την πίστη, την ζωή. Ο Θεός αγάπησε τον Αβραάμ και μετά την θυσία του Ισαάκ η οποία απετράπη με παρέμβαση Θεού —δείχνοντας και διδάσκοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις επερχόμενες γενιές τι σημαίνει αγάπη στον Θεό— του φανέρωσε ότι από το δικό του σπέρμα θα έρχονταν εκείνος που θα ελευθέρωνε τον άνθρωπο από την αμαρτία και θα τον έφερνε στα άγια σκηνώματα του Αγίου Θεού. Μετά τον Αβραάμ πέρασαν πολλές γενιές και κανείς δεν κατάφερε να γίνει ο άνθρωπος του Θεού ο οποίος θα άνοιγε τον δρόμο της επιστροφής του ανθρώπου στα ουράνια σκηνώματα του Αγίου Θεού. Ώσπου, μια μέρα μια γυναίκα, η οποία υπηρετούσε τον ναό του Θεού, δέχτηκε επίσκεψη από τον άγγελο Γαβριήλ ο οποίος της είπε:

28 Χαίρε, κεχαριτωμένη ο  Κύριος μετά σού ευλογημένη συ εν γυναιξί.

29 Εκείνη δε ιδούσα, διεταράχθη δια τον λόγον αυτού και διελογίζετο  οποίος τάχα ήτο ο ασπασμός ούτος.

30 Και είπεν ο άγγελος προς αυτήν, Μη φοβού, Μαριάμ διότι εύρες  χάριν παρά το Θεώ

31 Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί, και θέλεις γεννήσει  υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού ΙΗΣΟΥΝ.

32 Ούτος θέλει είσθαι  μέγας, και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή και θέλει δώσει εις αυτόν  Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού

33 και θέλει βασιλεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας,  και της βασιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος, (Λουκάς 1:28-33).

Η παρουσία του Υιού και Λόγου του Θεού του ζώντος είναι ένα δοχείο, πνεύματος, σοφίας, δυνάμεως, αγάπης, ζώσης πίστεως. Αμέτρητες είναι οι ιδιότητες και οι εξουσίες του! Αυτός ο Χριστός ήταν έτοιμος να προσφέρει τον εαυτό του ώστε μέσα από την ελεύθερη βούλησή του να προβεί στη θυσία εκείνη που ο Θεός θέλει, ώστε να φανερώσει ειλικρινή αγάπη στον Θεό και στον άνθρωπο. Η θυσία του Χριστού έγραψε το Ευαγγέλιο του Χριστού και γέμισε τον κόσμο σοφία. Δισεκατομμύρια βιβλία έχουν γραφτεί στο όνομα του Χριστού τα οποία εμείς καλούμεθα να σπουδάσουμε ώστε να επιτευχθεί η θέωση. Ο δρόμος λοιπόν ηνοίχθη, αυτό που απομένει είναι η απόφαση η δική μας. Σήμερα ο χρόνος έφτασε και ο λόγος διότι η Φωνή Θεού έκανε την παρουσία της, είναι εδώ. Αυτή, μέσω όλων ημών, θα δημιουργήσει τον λαό του Θεού και θα χτίσει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Γένοιτο, γένοιτο, αμήν. Ας φύγουμε από τα υφιστάμενα στερεότυπα, από τα εντάλματα των ανθρώπων, από τους παιδικούς εγωισμούς, από τους ανθρώπους «μεσσίες» οι οποίοι το μόνο που θυσιάζουν είναι λόγια και φιλοσοφικές συζητήσεις που διχάζουν και ας ακολουθήσουμε τον Χριστό διότι αυτός μένει μεθ’ ημών μέχρι συντελείας του αιώνος, ενώ οι άνθρωποι που κηρύττουν αλλά δεν κάνουν το θέλημα του Θεού σβήνουν, χάνονται, πεθαίνουν. Αδέλφια μου, βλέπω πίσω μου το τι έχει συμβεί και αναστενάζω, βλέπω μπροστά —με το μυαλό που έχουν οι άνθρωποι πάνω στα συμφέροντα, στις φιλοδοξίες, με τους εγωισμούς που αναπτύσσουν οι κοινωνίες τους, με το «εγώ» τους— και φοβάμαι. Πηγαίνω όμως στο αγιαστήριο, σκύβω στα γόνατα του Θεού, παίρνω το Ευαγγέλιο του Χριστού στα χέρια μου και ελπίζω και πιστεύω και αυξάνω σε πνεύμα Θεού. Ας το κάνουμε όλοι και ας ενωθούμε στα πάντα με έναν σκοπό, να φέρουμε το θέλημα του Θεού μέσα μας και γύρω μας διότι Θεός δεν σημαίνει αδύναμος αλλά παντοδύναμος!!! Γένοιτο, γένοιτο, αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου