Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
v  

Όσοι προαναγγέλλουν την ημέρα του Κυρίου με χρονικό όριο είναι λάθος και θα πέσουν έξω. Μάλιστα σπέρνουν τον φόβο και εγκλωβίζουν το ποίμνιό τους ώστε να εκμεταλλεύονται τα αγαθά που ο Θεός χάρισε σε αυτούς που έπεσαν στην παγίδα αυτή. Και ακόμη διότι αρέσκονται να δείχνουν απεσταλμένοι και προφήτες. Προσοχή! (ερμ.Ματθ. κδ-36)

v  

Να μπούμε στην σιωπή και να προσευχόμαστε ώστε να ακούσουμε την ζώσα φωνή του ζώντος Θεού. Μία λέξη το μήνα να μας λέει ο Θεός, είναι ικανή η φωνή του να μας οδηγήσει στην αφθαρσία και ο λόγος διότι προκαλεί ανεκλάλητη χαρά, η οποία χαρά δημιουργεί την ενδορφύνη, ουσία που προκαλεί αναπαραγωγή κυττάρων ώστε ο άφθαρτος μηχανισμός που βασιλεύει μέσα μας να μπει σε λειτουργία και τα κύτταρά μας να παράγουν ζωή διά της ζώσης φωνής του ζώντος Θεού. Εύχομαι να το καταλάβουμε και να το δοκιμάσουμε. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. κδ-51)

v  

Οι μωρές παρθένες είναι οι Χριστιανοί οι οποίοι έχτισαν την πίστη τους στο πίστευε και μη ερεύνα. Είναι ακόμη όλοι αυτοί οι Χριστιανοί που έχουν υιοθετήσει τους τύπους και όχι την ουσία. Έτσι λόγω της έλλειψης καθαρισμού και αγιασμού τα γεγονότα θα τους καταβάλλουν αρνητικά και το λάδι τους θα σωθεί κατά την ημέρα του Κυρίου, διότι η μέρα του Κυρίου θέλει ανθρώπους με στοιχεία Θεού, με ιδιότητες Θεού, με ζώσα πίστη. (ερμ.Ματθ. κε-5)

v  

Οι σοφές παρθένες είναι όλοι αυτοί οι οποίοι φροντίζουν να αποκτήσουν την σοφία του Θεού διά της μελέτης του Λόγου του Θεού. Τα οποία στοιχεία του Αγίου Ευαγγελίου (σοφία Θεού) θα τα εντάξουν στην ζωή τους ώστε τα γεγονότα να μην μπορούν να τους καταβάλλουν και διά της προσευχής και της πνευματικής καλλιέργειας να δύνανται να γεμίζουν το καντηλάκι τους αιώνια κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες βρεθούν με αποτέλεσμα η φλόγα του Χριστού να μην σβήσει ποτέ. (ερμ.Ματθ. κε-5)

v  

Αυτό που θα ζητήσει ο Χριστός την ημέρα την δική του είναι να μην έχουμε φόβο, εγωισμό, θυμό, υλοφροσύνη, πνευματική υποκρισία και πονηρία. Με λίγα λόγια να μην έχουμε αγνοια του Λόγου του Θεού ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα γεγονότα και να φτάσουμε την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή ζώντες. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. κε-10)

v  

Τα τάλαντα, την σοφία, τα χαρίσματα που μας δίνει ο Θεός μας, τα δίνει για να εργαζόμαστε με ειλικρίνεια και αλήθεια για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, το οποίο εύχομαι εις όλους ημάς. (ερμ.Ματθ. κε-10)

v  

Η σωστή δόξα είναι η πρόοδος και η ευημερία των αδελφών μας, οι οποίοι ευλογήθηκαν από τις ευλογίες και τις δωρεές που μας έδωσε ο Θεός. Έτσι δοξάζεται ο Θεός. Ο Χριστός δεν ευλογήθηκε με τις δωρεές και τα χαρίσματα που έλαβε άνωθεν αλλά με την ευσπλαχνία και την αγάπη υλική ή πνευματική που έδωσε στους φτωχούς αδελφούς ανεβάζοντας αυτούς στο δικό του επίπεδο. (ερμ.Ματθ. κε-40)

v  

Όταν έρθει πειρασμός ή δοκιμασία στην ζωή μας, τότε θα φανεί το πόσο μεγάλη είναι η αγάπη μας για τον αδελφό και τον Θεό. (ερμ.Ματθ. κς-6)

v  

Η υποκρισία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου και το μεγαλύτερο δαιμόνιο που υπάρχει. Θεός να φυλάξει τα τέκνα του από την υποκρισία. Όλα τα ουαί ο Θεός τα εξαπέλυσε στους υποκριτές. (ερμ. Ματθ. κς-25)

v  

Ο Θεός από την κρυφή μας ζωή δεν απέχει και αυτή την κρυφή μας ζωή ευλογεί. Ο ίδιος φανέρωσε, είσελθε εις το ταμείον σου και κλείσας την θύραν σου προσευχήθητι εις τον Πατέρα σου τον εν τω κρυπτώ και ο Πατήρ σου ο βλέπων εν τω κρυπτώ θέλει σοι ανταποδώσει εν τω φανερώ. Αμήν. (ερμ.Ματθ. κς-25)

v  

Αναγεννημένοι είναι αυτοί οι οποίοι όλα τα παίρνουν ότι τα πάντα συνεργούν στο αγαθό τοις αγαπώσιν τον Θεό και δεν επηρεάζονται από τα στερεότυπα ή αδιέξοδα που προκαλεί το μεταπτωτικό σύστημα του κόσμου. Έτσι με αυτό το πνεύμα ησυχάζουν και μέσω των σκανδάλων φτάνουν στον θρόνο του Θεού αφού διά Πνεύματος Αγίου ξεπερνούν τα πάντα. Τα σκάνδαλα ομοιάζουν με την σκάλα του Ιακώβ όπου όταν τα περνάμε με σιωπή σπουδάζοντας από αυτά φτάνουμε στον θρόνο του Θεού. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. κς-31)

v  

Θα κρούομε συνέχεια στον Θεό να μας βοηθήσει να νικήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας και τα πνεύματα που επιβουλεύονται την ζωή μας, διότι η πάλη ημών δεν είναι προς σάρκα και αίμα αλλά προς τις αρχές του κοσμοκράτορα του σκότους του αιώνος τούτου. Αμήν. (ερμ.Ματθ. κς-39)

v  

Εάν το πνεύμα μας δεν ζωοποιεί την σάρκα μας, να αλλάξουμε πνεύμα ώστε να βρούμε το πνεύμα του Χριστού που θα μας ζωοποιήσει. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει, ει δε το πνεύμα του εγείραντος Ιησούν εκ νεκρών οικεί εν υμίν ο εγείρας τον Χριστόν εκ νεκρών ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών διά αυτού εν υμίν. (ερμ.Ματθ. κς-41)

v  

Μόνο με το πνεύμα του Θεού μπορούμε να εφαρμόσουμε τον Λόγο του Κυρίου που έχει ως εξής: και αν σε σκιά θανάτου πορευθώ ου φοβηθήσομαι ότι μετ εμού ο Κύριος είναι. (ερμ.Ματθ. κς-46)

v  

Η μάχαιρα που πιάνουμε κάθε μέρα ο καθένας μας δεν είναι απαραίτητα να είναι μάχαιρα (μαχαίρι). Πολλές φορές μαχαιρώνουμε με τα λόγια μας, με τα έργα μας, με την συμπεριφορά μας κ.λπ. ακρωτηριάζοντας τους συνανθρώπους μας σιγά-σιγά. (ερμ.Ματθ. κς-52)

v  

Από τότε μέχρι σήμερα βασιλεύει ο Βαραββάς ο οποίος αντιπροσωπεύει το ψέμα, τον εγωισμό, την πονηρία, το θυμό, τον σκανδαλισμό κ.λπ. Ο δε Χριστός παραμένει ακόμη με το ακάνθινο στεφάνι. (ερμ.Ματθ. κζ-21)

v  

Μόνο η αναγέννηση, η ζώσα πίστη και η άφθαρτη ζωή αφαιρεί το ακάνθινο στεφάνι του Κυρίου. Ο λόγος, διότι βάζει τον Κύριο με όλη την δόξα του στην ζωή μας, ώστε τα έργα μας να δοξάζουν τον βασιλιά Χριστό. Έτσι δοξάζεται ο Θεός, διά της θέωσης του ανθρώπου ώστε να έρθει και να κυβερνήσει σε όλη την κτίση του και σε όλα τα λογικά όντα (ανθρωπος). Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. κζ-21)

v  

Ας ακολουθήσουμε τον Χριστό (την αλήθεια) και ας γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν θα αφήσει κανέναν μας που να μην τον επισκιάσει αργά ή γρήγορα. Όταν ο Θεός μας δοκιμάζει με σκοπό την αναγέννησή μας και όταν την δοκιμασία αυτή την περάσουμε με αξιοπρέπεια, να ξέρουμε ότι εκατονταπλασίως θέλουμε ευλογηθεί. (ερμ.Ματθ. κζ-24)

v  

Ο ουρανός και η γη μπορεί να παρέλθουν, οι προφητείες όμως θα εκπληρωθούν, πόσο μάλλον όταν προέρχονται από τον Ιησού ο οποίος προλέγει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, την ίδρυση της βασιλείας και τον αφανισμό του αμαρτωλού στοιχείου. Όλα θα γίνουν και γίνονται. Η Φωνή Θεού πήρε την θέση της έναντι του Θεού και έναντι της Δημιουργίας. (ερμ.Ματθ. κζ-48)

v  

Ότι έχει ο Θεός θέλει να το δώσει και σε όλους τους ανθρώπους, ώστε διά της νουθεσίας του να φτάσουν στο σημείο να γίνουν κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δόξης του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Ματθ. κη-18)

v  

Το πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη μας δημιουργεί πνευματική διαπαιδαγώγηση διά των ανθρώπων, ώστε μετέπειτα δια των μαθητών μας να εξασφαλίσουμε τον αγιασμό (αγιάζω υπέρ των μαθητών μου). Μάλιστα μέσα από το πορευθέντες διαμορφώνουμε και τον χαρακτήρα μας ώστε να φτάσουμε στο σημείο το αγαθό να γίνει ένα με μας. Κατόπιν να φτάσουμε διά την εν Χριστώ αναγέννηση στο σημείο να γίνουμε αυτάγαθοι όπως είναι ο Πατέρας μας, ο Θεός. (ερμ.Ματθ. κη-20)

Ø  

Η φωνή βοώντος είναι μία φωνή που βοά ώστε να ακολουθήσουν οι ανθρωποι τον Θεό, όμως, δεν παρέχει επίγνωση ως προς τον τρόπο θέωσης των ανθρώπων. (ερμ.Μαρκ. α-3)

Ø  

Ο Κύριος όμως έφερε την Φωνή Θεού τότε και σήμερα, η οποία θα φέρει την επίγνωση στο ανθρώπινο γένος και είναι αυτή η οποία θα εξελίξει τους ανθρώπους, θα τους αναγεννήσει και θα τους οδηγήσει στο να γίνουν κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Χριστού και συμμέτοχοι της δωρεάς και της δόξης του Θεού. (ερμ.Μαρκ. α-3)

Ø  

Όλοι οι Χριστιανοί είναι βαπτισμένοι σήμερα στο ύδωρ, όμως, αυτό δεν τους εξασφαλίζει πλήρη αναγέννηση και σωτηρία ούτε ζώσα πίστη αλλά σκιώδης διότι τα έργα τους παραμένουν ειδωλολατρικά και οι θεραπείες του σώματος έρχονται διά των φαρμάκων. (ερμ.Μαρκ. α-8)

Ø  

Οι πειρασμοί του Κυρίου κράτησαν 40 ημέρες. Οι δικοί μας κρατάνε ανάλογα την απόφαση που έχουμε ώστε να τους νικήσουμε. (ερμ.Μαρκ. α-12)

Ø  

Η βασιλεία του Θεού εντός υμών εστιν και οι βιασταί αρπάζουσιν αυτήν. Βιαστής είναι ο υπάκουος, αυτός ο οποίος υπακούει τις εντολές του Θεού και την φωνή Θεού. Αυτός ο ανθρωπος θα ιδρύσει την βασιλεία του Θεού μέσα του. (ερμ.Μαρκ. α-15)

Ø  

Τα πολλά θα και τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, καθώς επίσης παρουσιάζουν ελαφρότητα πνεύματος και φαρισαιίστικη συμπεριφορά. Τα γνήσια παιδιά του Χριστού ακούν την φωνή του και τον ακολουθούν εις όλην τους την ζωή παντού και στον κήπο της Γεσθημανής και στον Γολγοθά, εργαζόμενα με θυσία για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. (ερμ.Μαρκ. α-18)

Ø  

Η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος γεμίζει ζωή, χαρά, ενθουσιασμό και πνεύμα εξέλιξης η οποία πάντα κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτών που ακούν. Τα γνήσια τέκνα του Θεού γνωρίζουν ποια διδασκαλία έχει εξουσία και ζωή διότι ζει μέσα τους η φωνή του Θεού. (ερμ.Μαρκ. α-22)

Ø  

Το περιβάλλον το οποίο διέπεται από αγνοια, πνευματική φοβία, εντάλματα ανθρώπων και πνευματική ημιμάθεια είναι δαιμονισμένο με φυσική συνέπεια να μεταδίδει τα δαιμόνια αυτά και εις τα τέκνα του. (ερμ.Μαρκ. α-26)

Ø  

Η κρυφή προσευχή είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και μελλούσης ζωής. Όλοι μας πρέπει να έχουμε την κρυφή προσευχή στη πρώτη θέση της ζωής μας και σίγουρα να γίνεται σε χώρο ο οποίος παρέχει τη σιωπή, διότι στη σιωπή υπάρχει ο Θεός. (ερμ.Μαρκ. α-35)

Ø  

Το πνευματικό στάδιο του παραλυτικού ήταν να σηκώσει τον κράββατόν του και να υπάγει εις τον οίκο του. Το δικό μας σήμερα είναι να φύγουμε από το κρεβάτι μας (βόλεψή μας) και να πάμε στη βασιλεία του Θεού εννοώντας και εφαρμόζοντας τις εντολές του. (ερμ.Μαρκ. β-11)

Ø  

Όπου το πνεύμα του Θεού εκεί ελευθερία. Όπου δεν είναι ο Θεός επικρατεί ο νόμος, ο όρος, οι απειλές, οι φοβίες, οι νηστείες κ.λπ.. Όλοι οι ανθρωποι να βρουν τους κατάλληλους εργάτες του Θεού οι οποίοι φέρουν τη νέα διδασκαλία του Χριστού και να ελευθερώσουν εαυτόν και τους γύρω τους. (ερμ.Μαρκ. β-19)

Ø  

Το Σάββατο συμβολίζει το νόμο ο οποίος είναι ανεφάρμοστος. Ο ανθρωπος συμβολίζει το έλεος και το νόμο του Χριστού το οποίο είναι ανώτερο του νόμου (του Σαββάτου). Στο έλεος λοιπόν θα στηρίξουμε τη σωτηρία μας και όχι στο νόμο (Σάββατο). Ο νόμος γίνεται παγίδα σε όσους δε εννοούν το έλεος του Θεού και την σταυρική θυσία του. Μη γένοιτο εις ημάς. (ερμ.Μαρκ. β-28)

Ø  

Οι φανατισμένοι είναι αυτοί που πήραν τον αμπελώνα να τον εργαστούν και αυτοί δεν δίνουν και δεν επιτρέπουν σε κανέναν να συμμετέχει εις αυτόν. Όμως ο Θεός κακούς κακώς θα τους απολέσει και θα φέρει γνήσιους εργάτες οι οποίοι θα μοιράζουν τους καρπούς του αμπελώνα δίκαια σε όλους τους ανθρώπους, ώστε οι καρποί του αμπελώνα να είναι εις θεραπείαν όλων των εθνών. (ερμ.Μαρκ. γ-6)

Ø  

Η εξουσία να θεραπεύουμε έρχεται διά της ζώσης πίστεως των λόγων στο όνομα πάντα του Χριστού. Η ολοκληρωμένη θεραπεία έρχεται διά της μετάνοιας και της αναγέννησης. Το θαύμα αστραπή που μας ελευθερώνει από χρόνιο πρόβλημα έρχεται διά πίστεως και διά Πνεύματος Αγίου. Χρειάζεται όμως αφιερωμένος ανθρωπος πάνω στο θέλημα του Θεού ο οποίος πρώτα έχει θεραπεύσει τον εαυτό του. (ερμ.Μαρκ. γ-15)

Ø  

Το Πνεύμα το Αγιο όταν μπει μέσα στον ανθρωπο τον κάνει υιό βροντής, υιό δυνάμεων. (ερμ.Μαρκ. γ-17)

Ø  

Όταν καταλάβουμε ότι ο δυνατός (διάβολος) κατάφερε να εισέλθει εις την οικία του Θεού η οποία είναι το σώμα μας και μάλιστα διά των παθών καταστρέφει αυτή, τότε μόνο θα συνειδητοποιήσουμε ότι φύγαμε από τον Θεό που οικοδόμησε την οικία μας και θα σπεύσουμε να καλέσουμε βοήθεια από τον Πατέρα μας Θεό. (ερμ.Μαρκ. γ-27)

Ø  

Στους μαθητές του ο Χριστός μιλάει, α) πρόσωπο με πρόσωπο, β) διά του Παρακλήτου, τον οποίον ο κόσμος ούτε βλέπει, ούτε γνωρίζει,  γ) διά των αγγέλων,  δ) διά του απεσταλμένου του. Όταν κάποιος υπακούσει σε έναν από τους τέσσερις τότε αυτός ο ανθρωπος γίνεται Υιός Θεού όπου η θεότητα λειτουργεί μετέπειτα αιώνια μέσα του. (ερμ.Μαρκ. δ-2)

Ø  

Η Φωνή Θεού είναι αποφασισμένη να βάλει τον Χριστό και την διδασκαλία του πάνω στο λυχνοστάτη, ο οποίος λυχνοστάτης είναι ο εγκέφαλος του πιστού όπου το φως αυτό όταν μπει μέσα του εξέρχεται εκ του στόματός του λόγος ζωής και σοφίας. Μάλιστα αυτό το φως θα φέρει και την καθολική λαμπρότητα του φωτός στο Ναό του Θεού (το σώμα μας). (ερμ.Μαρκ. δ-21)

Ø  

Θα έρθει η ώρα που ο Θεός ενώ καθόμαστε στη σιωπή (τελευταία θέση) θα μας φέρει στην πρώτη θέση (διότι θα μιλάμε με τη ζωή μας), ώστε ο λαός του Θεού να τρέφεται εκ των λόγων μας και εκ των έργων μας. Απαραίτητο είναι τα λόγια μας να στηρίζονται και με τα έργα μας. (ερμ.Μαρκ. δ-23)

Ø  

Με το μέτρο το αγαθό να μετρούμε και να βλέπουμε τη ζωή των άλλων συνανθρώπων μας και όχι με το πνεύμα του εγωισμού και της κατάκρισης. (ερμ.Μαρκ. δ-24)

Ø  

Όποιος έχει χλιαρή ή σκιώδης πίστη και αδιαφορία στο θέλημα του Θεού και στις εντολές αυτού, θα χάσει με τα σκάνδαλα και τις αντιξοότητες της παρούσης ζωής και αυτή την σκιώδη πίστη που έχει. (ερμ.Μαρκ. δ-25)

Ø  

Όταν ο Χριστός κοιμάται πνευματικά μέσα μας λόγω της πνευματικής τεμπελιάς και λόγω της αδιαφορίας που δείχνουμε εις όλη μας τη ζωή στις εντολές του, τότε σηκώνονται μεγάλα κύματα στη καθημερινότητά μας λόγω της αγνοιας και της πνευματικής οκνηρίας που μας διέπει. (ερμ.Μαρκ. δ-38)

Ø  

Η δειλία εγκλωβίζει την εν Χριστώ πνευματική πρόοδο και οδηγεί σε αδιέξοδο τη ζωή του δειλού εγκλωβίζοντάς τον και περιορίζοντάς τον σε έναν μικρόκοσμο και αν δεν βρεθεί κανένας Πέτρος με ζώσα και ακράδαντη πίστη ουδείς δύναται να απεγκλωβίσει τον ανθρωπο αυτόν που ο διάβολος δαιμόνισε διά της δειλίας και του πολυμορφικού εγωισμού. (ερμ.Μαρκ. δ-40)

Ø  

Ω ανθρωπε, αφού έχεις μυαλό και πνεύμα σοφίας γιατί να συμβιβάζεσαι με το θάνατο και να μην κινείς τους μηχανισμούς του μυαλού σου ώστε να βρεις τα μέσα που θα σε αφθαρτοποιήσουν και θα σε αθανατοποιήσουν; Αλλωστε η διδασκαλία του Χριστού αυτό προσφέρει όταν εφαρμοστεί και γι’ αυτόν τον λόγο ήρθε στον κόσμο ο Χριστός για να καταργήσει το κράτος του θανάτου και να φέρει το πολίτευμα της ζωής. (ερμ.Μαρκ. ε-3)

Ø  

Η πίστη αυξάνει ή με την προσπάθεια στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού ή στην μεγάλη ανάγκη μας να φέρουμε την θεραπεία της ασθένειας η οποία ασθένεια μας οδηγεί στον θάνατο. Με λόγους πραότητας θέλετε να έρθω (μελέτη, προσευχή, εξάπλωση, μετάνοια, αναγέννηση) ή με ράβδο (ασθένεια); (ερμ. Μαρκ. ε-28)

Ø  

Η πίστη είναι καρπός και αυξάνει όπως και οι άλλοι καρποί με την πάροδο του χρόνου πάνω στην προσπάθεια του καθαρισμού, του αγιασμού διά της μελέτης του Λόγου του Θεού (Παλαιά και Καινή Διαθήκη). (ερμ.Μαρκ. ε-34)

Ø  

Η δοκιμασμένη πίστη είναι ον γαρ αγαπά κύριος παιδεύει, μαστιγοί δε πάντα υιόν ον παραδέχεται. Επίσης, η δοκιμασμένη πίστη φέρνει τον αρραβώνα του Πνεύματος. Πάντα όμως επαναλαμβάνω η πίστη να αναπτύσσεται διά αγάπης ενεργουμένης. (ερμ.Μαρκ. ε-34)

Ø  

Η μετάνοια δεν γίνεται μία και έξω, χρειάζεται πολυχρόνιος αγώνας ο οποίος πρώτα θα εξασφαλίσει την παχυλότητα της σοφίας του Θεού η οποία και θα ολοκληρώσει την μετάνοιά μας. (ερμ.Μαρκ. ς-12)

Ø  

Μόνο διά Πνεύματος Αγίου γίνεται η αναγνώριση των απεσταλμένων του Θεού, χωρίς Πνεύμα Αγιο υπάρχει σύγχυση. (ερμ.Μαρκ. ς-16)

Ø  

Μίσος βγαίνει από τους μη αναγεννημένους ανθρώπους όταν α) τους κατηγορούν, β) όταν θίγονται τα συμφέροντά τους και γ) όταν περιφρονούνται από τους συνανθρώπους τους.

Ο αναγεννημένος ανθρωπος έχει ευθεία πορεία η οποία συνοδεύεται από την σοφία του Θεού και εκδηλώνεται α) διά της σιωπής και β) λοιδορούμενος ουκ αντελοιδόρει, απειλούμενος ουκ ηπείλει. (ερμ.Μαρκ. ς-19)

Ø  

Όταν ο ανθρωπος δαιμονιστεί τότε ο διάβολος ενεργεί διά του ανθρώπου αυτού ώστε να προβαίνει σε ακρότητες. (ερμ.Μαρκ. ς-24)

Ø  

Όλοι, λαός και κλήρος πρέπει να μετανοήσουμε και να τείνουμε προς τις υπερβατικές εντολές του Αγίου Ευαγγελίου προς επίτευξη και δημιουργία του κράτους του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. (ερμ.Μαρκ. ς-34)

Ø  

Ο φόβος φεύγει αφού αποφασίσουμε να πέσουμε με τα μούτρα στο να αφιερώσουμε αυτή την μικρή ζωούλα που έχουμε στο να μελετούμε μέρα και νύχτα τον Λόγο του Θεού ουσιαστικά, ώσπου να αποκτήσουμε επίγνωση και Αγιο Πνεύμα το οποίο θα εκδηλώνεται εις εμάς με καρπούς, σημεία και χαρίσματα πολυποίκιλα όπου θα χρησιμοποιήσουμε προς σωτηρία δική μας και των συνανθρώπων μας. (ερμ. Μαρκ. ς-50)

Ø  

Ο φόβος είναι ένα από τα μεγαλύτερα δαιμόνια. Αγώνα θέλει, ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα. Θάρρος λοιπόν, αγάπη στον Χριστό και αδιαφορία στα κατηγορώ, αμήν (ο τολμών νικά). Όταν βγάλουμε τον φόβο θα λέμε και θα γίνεται. Όταν βγει ο φόβος έρχονται όλες οι δυνάμεις του Αγίου Θεού εις εμάς, τις οποίες θα χρησιμοποιούμε δι’ αγάπης ενεργουμένης. (ερμ.Μαρκ. ς-50)

Ø  

Σίγουρα οι αναγεννημένοι θα κάνουν με την προσευχή τους και θαύματα (σεις πλειότερα τούτων θέλετε ποιήσει), όμως το μεγαλύτερο θαύμα θα το δουν στη ζωή τους. Αυτό θα είναι η μετάνοια, η αναγέννηση, η αγία ζωή τους και η εν Χριστώ γεμάτη αγάπη ζωή τους που θα την προσφέρουν ανιδιοτελώς προς πάντα συνανθρωπο, φίλο ή εχθρό. (ερμ.Μαρκ. ς-56)

Ø  

Ας το καταλάβουμε απαξ δια παντός, πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δει προσκυνειν. Όσοι θέλουν ας το αποφασίσουν, ας τείνουν ώστε η καρδιά να κλίνη γόνυ και όχι τα χείλη (λόγια). (ερμ.Μαρκ. ζ-7)

Ø  

Μπορούμε αδελφάκια μου αν το πιστέψουμε να φέρουμε ανατροπή ώστε να φανεί η δόξα του Θεού χτισμένη μέσα μας και γύρω μας, καταργώντας όλα τα φθοροποιά στοιχεία που εισέβαλαν διά της παρακοής του θελήματος του Θεού στο ανθρώπινο γένος. Ο τρόπος είναι η ανυπόκριτη αγάπη, αυτή θα είναι ο υψιπέτης αετός της οικογένειας του Θεού και αυτή θα είναι η πόλις πάνω όρους όπου τα έθνη θέλουσι συρρέει. Ο Κύριος είπε: εν τούτω γνώσονται πάντες ότι εμοι μαθηταί εστε, εάν αγάπην εχητε εν αλλήλοις. (ερμ.Μαρκ. ζ-7)

Ø  

Καμιά φορά ο Θεός μας δοκιμάζει. Χρειάζεται προσοχή, υπομονή και ταπείνωση για να ολοκληρώσει ο Θεός πάνω μας το δικαίωμα ώστε να λάβουμε από αυτόν άπειρες ευλογίες, δυνάμεις ουσιαστικές θαυμάτων, καρπούς, χαρίσματα, σοφία και άπειρα σημεία τα οποία θα μας καταστήσουν σκεύη εκλογής μέσα στον κόσμο. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. ζ-27)

Ø  

Ο διάβολος μπαίνει στη ζωή μας σιγά-σιγά. Το δικαίωμα το δίνουμε εμείς από παιδικής ηλικίας με την αγνοια που μας διακατέχει πάνω στα θέματα Πατέρας, Υιός, Πνεύμα Αγιο. Η μελέτη, η εφαρμογή και η αδιάλειπτη προσευχή αποκλείει τον δαιμονισμό. (ερμ.Μαρκ. ζ-35)

Ø  

Η ζύμη των Φαρισαίων είναι υποκρισία. Παρουσιάζονται ως λειτουργοί του Θεού ή απεσταλμένοι του Θεού όμως δεν έχουν καμιά σχέση με τον Θεό. Μιλούν για το γράμμα του νόμου όμως οι ίδιοι είναι άνομοι, γεμάτοι εντάλματα ανθρώπων και ειδωλολατρικές δοξασίες. Ξεχνούν ακόμη ότι ο Θεός είναι πνεύμα και τον προσκυνούν ή τον λατρεύουν ειδωλολατρικά. (ερμ.Μαρκ. η-15)

Ø  

Πολλές φορές θα έρθουμε στην θέση των αποστόλων ώστε να αναρωτηθούμε ποιος είναι αυτός που μας μιλά για τον Θεό. Μόνο μέσα από την γνώση και την επίγνωση που θα μας διακατέχει με την πάροδο του χρόνου θα εννοήσουμε τον ανθρωπο που έστειλε ο Θεός στη ζωή μας. (ερμ.Μαρκ. η-29)

Ø  

Η διδασκαλία που φέρει ο απεσταλμένος του Θεού είναι 1ον ) η απολύτρωση των σωμάτων, 2ον ) οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, 3ον ) τα χαρίσματα, 4ον ) τα σημεία, 5ον ) η ταπείνωση, 6ον ) η πολυποίκιλη σοφία του Θεού η οποία θα μας χαροποιεί και θα μας ζωοποιεί και 7ον ) η ανυπόκριτη αγάπη η οποία θα στρέφεται προς πάντα συνανθρωπο, φίλο και εχθρό. (ερμ.Μαρκ. η-29)

Ø  

Όχι οικειότητα και συμβιβασμό με τον διάβολο από όπου και αν μιλά αυτός. Μη γένοιτο! Αμήν. (ερμ.Μαρκ. η-33)

Ø  

Ο Χριστός δεν έχει δόλο ώστε να προσελκύσει οπαδούς με ψέματα αλλά όποιος θέλει να τον ακολουθήσει ας σηκώσει το σταυρό του που είναι ο έτερος κακός εαυτός του ο οποίος δημιουργήθηκε από το σύστημα του κόσμου και ας τον σταυρώσει στο όρος της μετάνοιας και της αναγέννησης, ώστε να πεθάνει. Φυσική συνέπεια αυτού, όταν αναστηθεί ο ανθρωπος αυτός να είναι ένας νέος ανθρωπος εν Χριστώ κατά πάντα. (ερμ.Μαρκ. η-34)

Ø  

Μόνο όπου δει ο Θεός ειλικρινή αφιέρωση θα ανοίξει τις πόρτες της αναγέννησης και της ζωής, ώστε οι χυμοί του δέντρου της ζωής του Θεού να πλημμυρίσουν τον εσωτερικό μας και εξωτερικό μας κόσμο. (ερμ.Μαρκ. η-35)

Ø  

Η μεταμόρφωση είναι η μέλλουσα επαγγελία η οποία θα φέρει την πληρότητα του Θεού μέσα μας, λευκαίνοντας όχι μόνο την ψυχή και το σώμα αλλά και τα ιμάτιά μας. Ότι συνέβη στον Ιησού θα συμβεί σε όλον τον αναγεννημένο λαό του. (ερμ.Μαρκ. θ-3)

Ø  

Ο Ηλίας και ο Μωυσής συμβολίζουν την άφθαρτη και αθάνατη, αιώνια δόξα που λαμβάνουν οι ολοκληρωμένοι, αφιερωμένοι ανθρωποι υπό του Θεού. (ερμ.Μαρκ. θ-4)

Ø  

Όταν δεν υπάρχει αναγέννηση τότε ψάχνουμε τρόπο ώστε να βολευόμαστε με ατομικές βασιλείες. Χρειάζεται όλοι να ενδυθούμε δύναμη εξ ύψους ώστε να φέρουμε την γενική βασιλεία στην οποία θα αναπαύεται αιώνια Θεός και ανθρωπος. (ερμ.Μαρκ. θ-5)

Ø  

Το ατομικό συμφέρον είναι το κακώς εννοούμενο συμφέρον. Το γενικό συμφέρον είναι το καλώς εννοούμενο συμφέρον. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε απαξ διά παντός. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. θ-5)

Ø  

Είναι μεγάλο πράγμα να ευλογεί και να στηρίζει ή να συστήνει ο Θεός στους ανθρώπους τον Υιό ή το Πνεύμα το Αγιο ή τον απεσταλμένο και τα αντίστροφα. Είναι πολλοί που μέρα και νύχτα συστήνουν τον εαυτό τους και όποιος τους απορρίπτει τον πετροβολούν με τα λόγια και τα έργα τους επειδή δεν τους δέχεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι είναι ψευδοπροφήτες και όχι συστημένοι υπό του Θεού. (ερμ.Μαρκ. θ-7)

Ø  

Οι έξι απραγματοποίητες επαγγελίες του Θεού οι οποίες είναι: 1) κατάργηση της αμαρτίας, 2) η ίδρυση της βασιλείας, 3) η κατάργηση του φυσικού θανάτου, 4) η έλευση του Κύρίου, 5) η ανάσταση όλων των εν Κυρίω κοιμηθέντων και 6) οι αγιοι θέλουσι παραλάβει και θέλουσι έχει το βασίλειο εις τους αιώνες των αιώνων. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. θ-9)

Ø  

Από πού να εξέλθει το ανθρώπινο γένος και ο ανθρωπος; Είναι απλό. Από την μικρότητα που τον διακατέχει σήμερα και από την αγνοια του Λόγου του Θεού η οποία τον έχει καταβάλλει σε σημείο να χάνει την άπειρη δόξα του Θεού με την οποία ο Θεός έχει επενδύσει πάνω εις αυτόν ώστε ο ανθρωπος να είναι κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού. Η προσευχή και η νηστεία θα εξασφαλίσουν στον ανθρωπο σοφία Θεού, καρπούς, χαρίσματα, σημεία, αφθαρσία και αθανασία. (ερμ.Μαρκ. θ-29)

Ø  

Μεγαλύτερος ή μικρότερος δεν υπάρχει στη βασιλεία του Θεού. Εκτός από την περίπτωση αστήρ διαφέρει αστέρος κατά την δόξαν (αποστολή). Όλοι πρέπει να βγάλουν διά του αγώνος τον εαυτό τους από τα δαιμόνια και από τα στοιχεία του θανάτου. (ερμ.Μαρκ. θ-34)

Ø  

Να σέβομαι την άποψη οποιαδήποτε και αν είναι, την θρησκευτική συνείδηση, την αποστολή και την ελευθερία του άλλου. Όσοι δεν είναι με εμάς στον αγώνα αυτόν εμείς θα πιστεύουμε ότι κάνουν κάτι άλλο που ο Πατέρας τους είπε (έτσι καταργείται η κρίση). Αμήν. (ερμ.Μαρκ. θ-40)

Ø  

Το άλας είναι η διδασκαλία του Χριστού η οποία όταν εφαρμοστεί νοστιμίζει τη ζωή μας. Όταν το άλας (διδασκαλία) είναι μόνο στα λόγια τότε η διδασκαλία του Χριστού γίνεται ανάλατη, με φυσική συνέπεια να δέχεται ο ανθρωπος αυτός που την κηρύττει την αποστροφή του Θεού και των συνανθρώπων του. (ερμ.Μαρκ. θ-50)

Ø  

Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τα πάντα αιώνια και ευχάριστα μέσα στην οικογένεια και γύρω από αυτή και ο τρόπος είναι διά του Ευαγγελίου. (ερμ.Μαρκ. ι-7)

Ø  

Όταν ο Θεός ενώσει δύο ανθρώπους ώστε να φτάσουν στον γάμο ή πολλούς ώστε να γίνουν η οικογένεια του Θεού δεν μπορεί ούτε άγγελος, ούτε ανθρωπος, ούτε συμφέροντα, ούτε εγωισμοί, ούτε τίποτε να τους χωρίσουν. (ερμ.Μαρκ. ι-9)

Ø  

Αδερφέ μη κοιτάς πόσες φορές έπεσα αλλά κοίτα πόσες φορές σηκώθηκα. Διά του ελέους που χάρισε ο Χριστός σε όλους μηδενός εξαιρουμένου θα φτάσουμε στους υπερβατικούς στόχους μας. (ερμ.Μαρκ. ι-17)

Ø  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου