Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΦΘΑΡΤΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ
Όταν ένας ανθρωπος δημιουργήσει οικογένεια υποχρεούται με θυσία να μεγαλώσει τα παιδιά του και σε όλη του τη ζωή να τα βοηθά. Όταν κάποιος θέλει να δημιουργήσει πνευματική οικογένεια πρέπει αφού θα του δοθούν τα μέσα, πνευματικά και υλικά να ενδιαφέρεται, να παρακολουθεί και να σπεύδει στα προβλήματα των αδελφών ώστε να τα λύνει. Αν δεν θέλει να ενδιαφέρεται ας μην κηρύττει Χριστό. (ερμ.Μαρκ. ι-20)

Ø  

Το χρήμα κρύβει πολλές παγίδες. Όσοι όμως το έχουν και το χρησιμοποιούν για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου τότε αυτοί είναι ιδρυτές της βασιλείας. Όμως και αυτοί σε δύσκολες συνθήκες της ζωής πόλεμοι ή εποχή αντιχρίστου θα δοκιμαστούν αν μπορούν να ζήσουν και χωρίς αυτό. (ερμ.Μαρκ. ι-25)

Ø  

Το πορευθέντες φανερώνει την μεγάλη αγάπη ως προς τον Θεό και ως προς τον πλησίον. Μία τέτοια αγάπη γκρεμίζει το μεσότοιχο της έχθρας μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Δεν είναι δυνατόν μία τέτοια αγάπη να μείνει αδιάφορη από τον Θεό. Οι ευλογίες θα έρθουν στο εκατονταπλάσιο. (ερμ.Μαρκ. ι-28)

Ø  

Είναι ητοιμασμένο σε όσους τον πιστεύουν και τον ακολουθούν εις όλη τους τη ζωή κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: Τις δύναται να μας χωρίσει από της αγάπης του Χριστού; Θλίψις, ή στενοχώρια, ή διωγμός, ή πείνα, ή γυμνότης, ή κίνδυνος, ή μάχαιρα; (ερμ.Μαρκ. ι-40)

Ø  

Κοίτα την δουλειά σου και τις υποχρεώσεις σου έναντι του Θεού και των ανθρώπων και να μην σε νοιάζει η αρνητική πλευρά του άλλου, διότι αυτό δεν είναι το θέλημα του Θεού να αγανακτείς ή να σκανδαλίζεσαι. (ερμ.Μαρκ. ι-41)

Ø  

Είναι πολλοί που θέλουν να το παίζουν υπηρέτες, όμως δεν υπηρετούν με δικά τους μέσα αλλά με ξένα. Όταν τελειώσουν τα ξένα φεύγουν και εγκαταλείπουν τον οίκο του Πατρός καθώς δεν εργάζονται με θυσία και όλα όσα έλαβαν με την πάροδο του χρόνου από τον οικοδεσπότη τα παίρνουν και φεύγουν. Αυτοί αφού δοκιμαστούν και φανεί ότι για συμφέροντα υπηρετούσαν τότε θα οδηγηθούν από τον διάβολο και τους αγγέλους του στο πυρ το αιώνιο. (ερμ.Μαρκ. ι-43)

Ø  

Μόνο με κραυγή και πίστη θα απαλλαγούμε από μεγάλα δαιμόνια ώστε να αναβλέψουμε στον Χριστό και να ακολουθήσουμε την ουράνια διδασκαλία του ιδρύοντας μέσα μας τις αρχές του Ευαγγελίου προς δόξα Θεού και σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. (ερμ.Μαρκ. ι-50)

Ø  

Η είσοδος του Κυρίου εις τα Ιεροσόλυμα συμβολίζει την δόξα της δευτέρας ελεύσεως του Χριστού όπου Θεός και ανθρωπος θα γίνουν ένα ώστε η χαρά, η αγάπη και η δόξα του Χριστού θα λάμψει στο πρόσωπο του λαού του και στο πρόσωπο του Θεού θα λάμψει η δόξα του λαού του. (ερμ.Μαρκ. ια-7)

Ø  

Ο ευλογημένος θα έρθει πριν την δευτέρα έλευση του Κυρίου, ώστε να ετοιμάσει λαό ο οποίος θα τον υποδεχτεί κατά την δευτέρα έλευσή του. Ο λαός αυτός διά του ευλογημένου θα ετοιμαστεί ώστε να πληροί όλες τις προδιαγραφές για να συναντήσει και να υποδεχτεί τον Κύριο. Τα στοιχεία που θα έχει ο λαός του Θεού που ετοιμάζει ο ευλογημένος είναι αναμαρτησία, αγιασμός, αφθαρσία, χαρά, ταπείνωση και σοφία Θεού συναρπάζουσα. 

(ερμ.Μαρκ. ια-9)

Ø  

Ο Κύριος γκρέμιζε τα συμφέροντα που δημιουργούνται μέσω του εμπορίου μέσα στο ναό ή έξω από αυτόν. Εμείς χειροκροτούμε και επαινούμε την ανθρώπινη αυτή κίνηση του Κυρίου διότι προήλθε από ιερή αγανάκτηση και αγάπη προς τον Πατέρα Θεό. Ο ναός του Θεού συμβολίζει όλη την Δημιουργία και πρέπει να εννοήσουμε ότι δεν είναι σπήλαιο ληστών, πόρνων και συμφερόντων αλλά κατοικητήριο του αγιασμού του Αγίου λαού και του ίδιου του Θεού. (ερμ.Μαρκ. ια-15)

Ø  

Η πίστη είναι βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπομένων. Δι’ αυτής θα πραγματοποιηθούν όλα τα γεγραμμένα και θα λάβουν χώρα όλα τα μυστήρια που χρειάζεται να εννοήσουμε, ώστε να ιδρύσουμε την βασιλεία του Θεού μέσα μας και γύρω μας. (ερμ.Μαρκ. ια-22)

Ø  

Όταν προσευχόμαστε μιλάμε στον Θεό και λέμε τι έχουμε ανάγκη. Όταν μελετάμε μιλάει ο Θεός σε εμάς. Μόνο μέσα από τον διάλογο αυτόν (μελέτη,προσευχή) δυνάμεθα να αναγεννηθούμε και να εννοήσουμε το μυστήριο Θεός. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την ζώσα πίστη ώστε ότι ζητάμε στην προσευχή να το λαμβάνουμε διά της πίστεως. Αμήν. (ερμ.Μαρκ. ια-24)

Ø  

Με την πρώτη ευκαιρία όταν ωριμάσει πνευματικά ο πεσών αδελφός μας, θα πρέπει να τον αγκαλιάσουμε. Φυσικά, δεν είμαστε υποχρεωμένοι όταν ο άλλος βρίσκεται συνέχεια σε σκλήρυνση κάτω από συνθήκες εγωισμού εμείς να επιδιώκουμε την φιλία του, ίσως να χρειαστεί χρόνος. Ο Χριστός δεν έκανε παρέα με τον διάβολο ή με τους γραμματείς και Φαρισαίους για να δείξει ότι έχει αγάπη. (ερμ. Μαρκ.ια-26)

Ø  

Οι εξουσίες που είναι υπό του Θεού δεν γίνονται κατανοητές από τους άπιστους και δεν χρειάζονται εξηγήσεις εις αυτούς. Γίνονται αντιληπτές μόνο από τον λαό του Θεού και από αυτούς που έχουν προορισμό σωτηρίας. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. ια-33)

Ø  

Στους νέους εργάτες και μαθητές θα δοθεί και θα εκπληρωθεί η προφητεία ότι τα αγαθά των εθνών θέλετε τρώγει και εις την δόξα αυτών θέλετε καυχάστε. Όλα τα γεγραμμένα θα εκπληρωθούν αφού πρώτα σφραγίσει ο Θεός τους εκλεκτούς (νέους εργάτες). (ερμ.Μαρκ. ιβ-9)

Ø  

Όταν στο βάθος, στην κρυφή επιθυμία μας υπάρχει Θεός τότε υπάρχει αγάπη εξ όλης της καρδίας η οποία εξασφαλίζει σοφία, εξέλιξη, αναγέννηση, αφιέρωση, θυσία για τον Ιησού και τον λαό του. Ο Θεός ευλογεί τα κρυφά μέρη του μυαλού και την κρυφή ζωή μας την οποία γνωρίζουμε εμείς και ο Θεός. (ερμ.Μαρκ. ιβ-30)

Ø  

Οι εχθροί του Χριστού που νίκησε και που και ο ανθρωπος καλείται να νικήσει είναι το παρόν δαιμονισμένο σύστημα που το διέπει ψέμα, υποκρισία, αμαρτία, αγνοια, φθορά, εγωισμός, γήρας και τελευταία ο θάνατος. Μέχρι να τους νικήσει το ανθρώπινο γένος ο Χριστός θα μένει δεξιά του Πατρός.  (ερμ.Μαρκ. ιβ-36)

Ø  

Η προσφορά εκ του υστερήματος φανερώνει ανθρωπο με επίγνωση και σοφία Θεού πάνω σε πολλά πράγματα, τα οποία προέρχονται εκ της θυσίας κατανοώντας ότι η υλική προσφορά χρειάζεται ώστε να χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση της βασιλείας του Θεού όπως στον ουρανό και στη γη. (ερμ.Μαρκ. ιβ-40)

Ø  

Εμείς εν όσο έχουμε καιρό να μαζέψουμε αμάραντο θησαυρό ώστε οι μέρες αυτές οι πονηρές να μην μας καταβάλλουν αλλά ίσα-ίσα να μας βοηθήσουν να ανακύψουμε, διότι η ημέρα του Κυρίου φτάνει και η απολύτρωση ψυχής και σώματος θα λάβει χώρα, 1) με την πίστη, 2) με τον επενδύτη, 3) με την παρουσία του Χριστού. (ερμ.Μαρκ. ιγ-9)

Ø  

Ποιο Ευαγγέλιο να κηρυχθεί; Σίγουρα της βασιλείας, το οποίο περιέχει 5 φάσεις.

1) Αναμαρτησίας

2) Αδιαίρετο

3) Συνοχής

4) Ολοκληρωμένο, δεν καταργεί την έννοια της ζωής διά της ζωής.

5) Αγιασμού (ερμ.Μαρκ. ιγ-10)

Ø  

Το βδέλυγμα της ερημώσεως είναι ο αντίχριστος ο οποίος δεν έχει αρχές αγάπης και θα θελήσει να ερημώσει τους λαούς από τα στοιχεία του Θεού, επιβάλλοντας παντού στρατιωτικό καθεστώς. (ερμ. Μαρκ. ιγ-14)

Ø  

Το βδέλυγμα της ερημώσεως χτίζεται μέσα στον εγκέφαλο του απομακρυσμένου ανθρώπου από την έννοια Θεός και μετά παρουσιάζεται με φανατισμό, με εγωισμό, με πολέμους, με συμφέροντα και ένα σωρό άλλα δαιμόνια. Πάντως η μελέτη, η προσευχή και η πνευματική δραστηριότητα μας εξασφαλίζουν Θεό 100% και το βδέλυγμα δεν μπορεί να εισέλθει ποτέ μέσα μας. (ερμ.Μαρκ. ιγ-14)

Ø  

Η ημιμάθεια πολλές φορές είναι χειρότερη από την αμάθεια. Ο λόγος, διότι η ημιμάθεια κάνει τον ανθρωπο να νιώθει ότι τα ξέρει όλα και έτσι δεν ακούει κανέναν. (ερμ.Μαρκ. ιγ-17)

Ø  

Οι εκλεκτοί είναι αυτοί οι οποίοι προσεύχονται, μελετούν, κηρύττουν και αγωνίζονται ώστε να καθαρίσουν από μέσα τους και γύρω τους με τον αγιασμό όλα τα εωσφορικά και φθοροποιά στοιχεία που εγκλωβίζουν την ελευθερία του πνεύματος την δική τους και των συνανθρώπων τους. Μάλιστα παρακολουθούν και σε λεπτομέρεια τον εαυτό τους ώστε να εκλείψει απαξ διαπαντός από το πνεύμα και το σώμα τους οτιδήποτε που δεν ανήκει στον Θεό. (ερμ.Μαρκ. ιγ-20)

Ø  

Το δόγμα ζει έξω από τον ανθρωπο ενώ ο Θεός θα ζει μέσα του όταν τον βρει κάποιος. Όποιος συναντήσει σε μία διδασκαλία τον Θεό μέσα του, εκεί είναι ο Θεός και εκεί να τείνει. (ερμ.Μαρκ. ιγ-23)

Ø  

Πρώτα ο Θεός έρχεται εν νεφέλαις, δεν τον βλέπουμε καθαρά, δεν τον εννοούμε διότι το πνευματικό μας επίπεδο είναι χαμηλό. Μετά όμως θα φύγουν και έτσι θα μπορέσουμε να τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο κατά την δευτέρα έλευσή του. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. ιγ-26)

Ø  

Τα έσχατα χρόνια που διανύουμε θα δημιουργηθούν δύο στρατόπεδα. Το ένα θα είναι το καθ’ υπερβολήν αγαθό και το άλλο θα είναι το καθ’ υπερβολήν κακό. Όταν το δούμε αυτό τότε να καταλάβουμε ότι έρχεται το τέλος. (ερμ.Μαρκ. ιγ-28)

Ø  

Οι ημέρες προ της ελεύσεως του Κυρίου θα είναι ημέρες δύσκολες και για πολλούς που έχουν αγνοια τα γεγονότα θα γίνουν παγίδα. Ενώ για όσους αγρυπνούν θα είναι δόξα Θεού διότι το τέλος αυτών θα φέρουν τον Χριστό στη γη. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. ιγ-33)

Ø  

Πάντοτε οι ταπεινοί φοβούνται το λάθος ως προς τον Θεό και ως προς τον συνανθρωπο. Αυτός ο φόβος τους εξασφαλίζει σοφία η οποία φέρνει σωτηρία ψυχής και σώματος. (ερμ.Μαρκ. ιδ-19)

Ø  

Το σώμα του Κυρίου πρέπει να το φάμε για να το γευτούμε και μετέπειτα να το μιμηθούμε, ώστε να μυρίζει και το δικό μας σώμα την θυσία που υπέστη ο Χριστός. Αυτό συμβολίζει το σώμα του, την θυσία. (ερμ.Μαρκ. ιδ-22)

Ø  

Το πνευματικό κρασί θα το πίνουμε στην βασιλεία του με αιώνιες ιδιότητες χαράς και άφθαρτων στοιχείων καθώς με δόξα που θα παρέχει ο Θεός διά της σοφίας του, η οποία σοφία θα μας εξασφαλίσει μία άφθαρτη, πανευδαίμονη, αθάνατη, αιώνια ζωή. (ερμ.Μαρκ. ιδ-25)

Ø  

Όταν δεν υπάρχει πνευματική εμπειρία, τον Κύριο τον δοξάζει ο ανθρωπος μόνο όταν τα πράγματα βαίνουν καλά στη ζωή του. Το θέμα είναι να αγαπάμε τον Κύριο και να τον δοξάζουμε και στους Εμμαούς αλλά και στον Γολγοθά.  (ερμ.Μαρκ. ιδ-29)

Ø  

Μόνο όταν το πνευματικό μας επίπεδο πλησιάζει τον Θεό με αγάπη και σεβασμό υπακούοντας τις εντολές του εις το απόλυτο, αδιαφορώντας για την προσωπική μας ευημερία αλλά δείχνοντας ενδιαφέρον για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου, μόνο τότε ο Θεός ευαρεστείται εις εμάς και ευλογεί τη ζωή μας καθώς και ό,τι είναι γύρω μας εις τους αιώνες των αιώνων. (ερμ.Μαρκ. ιδ-33)

Ø  

Η σιωπή είναι χρυσός και φανερώνει ανθρωπο πνευματικά ολοκληρωμένο. Η σιωπή του Κυρίου κατά την ώρα της δίκης του δείχνει πλήρη εμπιστοσύνη και ολοκληρωμένη επίγνωση της παρουσίας του ουρανίου Πατρός στη ζωή του (ερμ.Μαρκ. ιδ-60)

Ø  

Αν δεν προσέξουμε τι εξαγγέλλει το Αγιο Πνεύμα, η καθημερινότητα και ο παρόν βίος του κόσμου θα μας εγκλωβίσουν ώστε ο χρόνος της καθημερινότητάς μας να πλημμυρίσει τη ζωή μας με κοσμικές επιδιώξεις οι οποίες θα φέρουν μέσα μας άρνηση ως προς το θέλημα του Θεού.  (ερμ.Μαρκ. ιδ-72)

Ø  

Η σιωπή χρειάζεται όταν οι ερωτήσεις προέρχονται από πνεύμα ειρωνικό όπως του Πιλάτου και οι προθέσεις δεν είναι αγαθές.  (ερμ.Μαρκ. ιε-5)

Ø  

Ο Βαραββάς συμβολίζει τον διάβολο ο οποίος μέχρι σήμερα κινείται ελεύθερα και εκπληροί τις επιθυμίες του μέσω του ανθρώπου εις βάρος του Θεού. Ο Ιησούς συμβολίζει τον Θεό ο οποίος μέχρι σήμερα φοράει το ακάνθινο στεφάνι και βρίσκεται στο σταυρό του Γολγοθά. (ερμ.Μαρκ. ιε-15)

Ø  

Το έλεος λοιπόν που μας χάρισε μας καταδιώκει πάσας τας ημέρας της ζωής μας και χρειάζεται σε οποιαδήποτε πτώση μας να το αρπάζουμε ώστε ο έλεγχος που προκαλεί η αμαρτία και η φθορά που μας καταβάλλει στην καθημερινότητα να μην δύναται να μας οδηγήσει στον θάνατο. (ερμ.Μαρκ. ις-3)

Ø  

Οι μαθητές του το πορευθέντες δεν το φοβήθηκαν και αυτό τους εξασφάλισε αιώνια δόξα καθώς πνευματικό και υλικό πλούτο που χρησιμοποιήθηκε για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. (ερμ.Μαρκ. ις-15)

Ø  

Όποιος πιστέψει ουσιαστικά και παρουσιάζει έργα μετανοίας όπως του πορευθέντες, της μετάνοιας και αναγέννησης θα λάβει σημεία, τα οποία είναι απαραίτητα να έχει αυτός που έχει ουσιαστική πίστη. Όποιος δεν έχει σημεία δεν έχει ουσιαστική πίστη αλλά σκιώδης ή απλή ή υποκριτική. (ερμ.Μαρκ. ις-17)

Ø  

Δεν υπάρχει ουρανός και γη. Όλα ζουν και κινούνται μέσα στον ουρανό και αυτός τα αγκαλιάζει. Τα πάντα είναι ουρανός. Αρα, όταν λέει ότι ο Κύριος εκάθισε στα δεξιά, εννοεί ότι μπορεί να είναι και δίπλα μας αλλά δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Ζει δηλαδή σήμερα στην βασιλεία του Θεού η οποία δεν έχει σχέση με το κοσμικό στοιχείο ή το ανθρώπινο ώστε αυτό να τον καταβάλλει ή να τον φθείρει. (ερμ.Μαρκ. ις-19)

Ø  

Το μεγαλύτερο θαύμα να ξέρουμε όλοι είναι η μετάνοια, που σημαίνει ότι μετά από το κήρυγμα που άκουσα εννόησα. Το δεύτερο μεγάλο θαύμα που θα δούμε να ενεργεί στη ζωή μας είναι η αναγέννηση, που σημαίνει άνωθεν γεννιέμαι διά του Θεού, διά Πνεύματος Αγίου. Γένοιτο, γένοιτο αμήν. (ερμ.Μαρκ. ις-20)

v  

Δίκαιος ανήρ ο ελεών όλη την ημέρα, καθώς η δικαιοσύνη των ανθρώπων απαιτεί ενώ η δικαιοσύνη του Θεού προσφέρει. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του δίκαιου. (ερμ.Λουκ. α-6)

v  

Οι άγγελοι είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελλόμενα εις τους μέλλοντας κληρονομήν σωτηρία. Οι άγγελοι στέλνονται από το Θεό, ώστε να ενισχύσουν δια της πίστεως και της παρουσίας τους μέσα από τα αναγεννημένα ρήματά τους τους εκλεκτούς. (ερμ.Λουκ. α-11)

v  

Όποιος πληρεί τις προϋποθέσεις, ώστε να είναι δίκαιος οι δεήσεις και οι προσευχές του εισακούονται. (ερμ.Λουκ. α-13)

v  

Όλοι οι ανθρωποι βάζουν κόμματα εκεί που ο Θεός βάζει τελεία, λόγω της λογικής που τους διακατέχει και της απιστίας που από παιδικής ηλικίας τους διέπει. Θέλω όλοι όσοι ανήκουν ουσιαστικά στην Φωνή Θεού να γνωρίζουνε ότι τα αδύνατα παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ. Καθώς να μην αφαιρούμε την παντοδυναμία του Θεού, ο οποίος Θεός δύναται σε κλάσματα δευτερολέπτου να ανατρέψει τον κόσμο αυτό και να δημιουργήσει έναν νέο κόσμο με νέους ουρανούς και νέα γη όπου η δικαιοσύνη, η ζωή, η αγάπη και η σοφία αυτού του Αγίου Θεού να πλημμυρίσει όλον τον πλανήτη. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. (ερμ.Λουκ. α-18)

v  

Αυτός ο Γαβριήλ κάνει θαύματα όπου περνάει και ο Θεός διαμέσου του χαράζει νέα ιστορία στο ανθρώπινο γένος. (ερμ.Λουκ. α-26)

v  

Όταν βρίσκεις χάρη από το Θεό βρίσκεις και την αποστολή σου. Βρίσκεις τον Θεό καθώς και τη σοφία του, η οποία ενεργοποιείται μέσα σου προς σωτηρία ψυχής και σώματος. (ερμ.Λουκ. α-30)

v  

Αυτός που θα εννοήσει τις δυνατότητες του Θεού οι οποίες ενεργοποιούνται δια Πνεύματος Αγίου, θα προβεί δια της πίστεως σε υπερβατικούς στόχους τους οποίους θα επιτύχει δια της νουθεσίας του Θεού. Όπως κατάργηση της αμαρτίας, ίδρυση της βασιλείας του Θεού, κατάργηση της φθοράς και του θανάτου και τελευταία επανεμφάνιση της άφθαρτης και αθάνατης ζωής. (ερμ.Λουκ. α-34)

v  

Πριν πει η Μαρία στον άγγελο γένοιτο κατά το ρήμα σου (τον λόγο σου κατά τον Βάμβα), να ξέρετε ότι πρώτα είπε γένοιτο στις εντολές που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία μελετούσε και εφάρμοζε. (ερμ.Λουκ. α-38)

v  

Η ταπείνωση είναι ο θρόνος του Θεού, όπου ο Θεός δει ταπείνωση και αγάπη εκεί κατεβαίνει και συναντά τον ανθρωπο ώστε να τον χρησιμοποιήσει στα δρώμενα του ευαγγελίου προς εκπλήρωση των επαγγελιών. (ερμ.Λουκ. α-48)

v  

Για να γίνει κάποιος πρώτος κατά Θεό πρέπει να γίνει τελευταίος υπηρέτης όλων. Χωρίς να υπάρχει ταπείνωση δεν αναγνωρίζεται ουδεμία αρετή. (ερμ.Λουκ. α-48)

v  

Όταν αναγεννηθεί κάποιος λατρεύει τον Θεό με χαρά, με σοφία, με σεβασμό και με αγάπη ολοκληρωμένη χωρίς φόβο. Εξάλλου, ο ίδιος μας απεκάλεσε φίλους, φίλοι μου εστε εάν κάμνητε όσα εγώ εντέλλομαι υμίν. Αρα, αυτοί που τον φοβούνται είναι οι εχθροί του διότι τον τιμούν με τα λόγια ενώ η καρδιά τους πόρρω απέχει από αυτόν και ας λένε ότι τον αγαπούν. (ερμ.Λουκ. α-74)

v  

Πρέπει να ελέγξουμε τον εαυτό μας ώστε να δούμε γιατί έχουμε φόβο και από πού προέρχεται. Αλλο το να φοβάσαι να βρεθείς με το Θεό και άλλο να φοβάσαι μήπως κάνεις κάτι που δεν του αρέσει. Ο πρώτος φόβος δείχνει αγνοια και ο δεύτερος σεβασμό και αγάπη, ο πρώτος λοιπόν να φύγει και να μείνει μόνο ο δεύτερος. (ερμ.Λουκ. α-74)

v  

Όταν κάποιος γνωρίσει τον Χριστό και τη Φωνή Θεού φεύγει από την σκιώδη πίστη της φθοράς και του θανάτου και εισέρχεται στη ζώσα πίστη της άφθαρτης και αθάνατης ζωής. Εύχομαι, όλοι να καταφέρουμε με τον αγώνα μας να εννοήσουμε την φθορά της αμαρτίας σε λεπτομέρεια, η οποία αμαρτία εκτελεσθείσα γεννά τον θάνατο εις ημάς και να εισέλθουμε στην αναμαρτησία, η οποία ενεργοποιεί τους χυμούς της αφθαρσίας και του δέντρου της ζωής, ώστε δια αυτής της αναμαρτησίας και της ζώσης πίστεως να ιδρύσουμε μέσα μας τη βασιλεία του Θεού. (ερμ.Λουκ. α-79)

v  

Όταν γεννιέται ο Χριστός μέσα μας σήμερα δια της ομολογίας ειδικά στις καταναλωτικές κοινωνίες που ζούμε, δεν υπάρχει τόπος και είναι δύσκολο να αναπτυχθεί φυσιολογικά διότι πολλά πάθη τον απενεργοποιούν, ώστε να εξελιχτεί η γέννησή του και η ανάπτυξή του. (ερμ.Λουκ. β-7)

v  

Το πρόσταγμα και επί γης ειρήνη εδόθη υπό του Θεού ώστε να υιοθετηθεί υπό του ανθρωπίνου γένους. Η Φωνή Θεού αγωνίζεται να το φέρει πρώτα στις καρδιές των Ελλήνων και κατόπιν εις όλους τους λαούς της γης. Γένοιτο, Γένοιτο Αμήν. (ερμ.Λουκ. β-14)

v  

Ο Κύριος σήμερα εξήγγειλε εις ημάς την ζωή δια της ζωής, δια του αγιασμού. Πρέπει ο καθένας να σηκώσει το ανάστημά του και να πει, γιατί να πεθάνω; Θα κάνω τον αγώνα, μελέτη, προσευχή και θα νικήσω. Ο Χριστός στην αποκάλυψη αναφέρει: Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και ο θάνατος ουκ ισχύσει κατ’ αυτού. (ερμ.Λουκ. β-26)

v  

Το φως του Χριστού, το οποίο θα υιοθετήσουν όλοι οι λαοί είναι η ταπείνωση, η αγάπη η ανυπόκριτη και η κατάργηση του φυσικού θανάτου, στοιχεία τα οποία όλοι τα χρειάζονται και που φανερώνονται στο Αγιο Ευαγγέλιό του. (ερμ.Λουκ. β-30)

v  

Η ρομφαία που διαπέρασε τον Χριστό είναι η σταυρική θυσία, ώστε δια αυτής να αποδειχτούν οι Εβραίοι ανάξιοι με φυσική συνέπεια να αποκαλυφθεί και η καρδιά τους, η οποία δεν ήταν του Θεού αλλά των προσωπικών τους συμφερόντων. Χρειάζεται προσοχή και προσευχή ώστε να μην πέσουμε στην παγίδα αυτή και απορρίψουμε το κάλεσμά του. Μη γένοιτο! (ερμ.Λουκ. β-35)

v  

Ο ανθρωπος που έχει τον Θεό στη ζωή του έχει το Αγιο Πνεύμα. Αυτό ενεργεί αυτούσια, ώστε να αναγεννήσει και να εξελίξει τον ανθρωπο αυτό με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. (ερμ.Λουκ. β-40)

v  

Αποδεικνύεται ότι ζει και ενεργεί μέσα μας ο Θεός: 1) από την σοφία, η οποία θα εξέρχεται εκ του στόματός μας και 2) από την ειλικρινή και ανυπόκριτη αγάπη που θα εκδηλώνουμε στο Θεό και στους συνανθρώπους μας. (ερμ.Λουκ. β-47)

v  

Ο οίκος του Θεού είναι ο κτιστός και άκτιστος κόσμος. Παντού είναι ο οίκος του Θεού, όμως το δωμάτιο που αναπαύεται ο Θεός είναι ο ανθρωπος και ενεργεί εις ημάς δια του εγκεφάλου μας. (ερμ.Λουκ. β-49)

v  

Ο τρόπος που ενεργεί ο Θεός είναι δια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (άγγελοι), ώστε Θεός και ανθρωπος να είναι ένα εις τον αιώνα τον απαντα. (ερμ.Λουκ. β-49)

v  

Ο ταπεινός δεν έχει γνώμη διότι πιστεύει ότι ο Θεός ενεργεί πολυποίκιλα μέσα από διάφορες καταστάσεις πνευματικές ή κοσμικές για την ουσιαστική αναγέννησή του.  (ερμ.Λουκ. β-51)

v  

Η υποταγή, η ταπείνωση και το Αγιο Πνεύμα είναι αυτά που δημιουργούν την προκοπή μας και την χάρη, τα οποία θα μας εξασφαλίσουν την σωτηρία μας. (ερμ.Λουκ. β-52)

v  

Η ταπείνωση που χρειάζεται και απαιτείται να υπάρχει στα τέκνα του Θεού τα καθιστά στον κόσμο αυτό που ζούνε ασήμαντους ανθρώπους. Όμως έρχεται η μέρα όπου η ταπείνωση θέλει φανεί και δοξαστεί διότι οι αρχές της προέρχονται εκ του Θεού. (ερμ.Λουκ. γ-5)

v  

Ο Θεός ζητάει το περίσσευμα του ενός στο υστέρημα του άλλου. Οι ατομικές βασιλείες αυτοκαταστρέφονται, οι γενικές συν Θεό δύνανται να ευλογηθούν και να κατακλείσουν συν Θεό όλο τον πλανήτη χαρίζοντας σε όλους τους ανθρώπους θεϊκή χαρά. (ερμ.Λουκ. γ-11)

v  

Πρέπει οι πύλες του εγκεφάλου μας που κυοφορούν μέσα μας το εγώ και το δικό μου είναι, να γκρεμιστούν και να ανοίξουν οι πύλες της προσφοράς και της ανυπόκριτης αγάπης, ώστε το θέλημα του Θεού να πραγματοποιηθεί. (ερμ.Λουκ. γ-11)

v  

Το βάπτισμα στο νερό συμβολίζει την καλή προαίρεση του ανθρώπου στο κάλεσμα του Χριστού. Το βάπτισμα εν Πνεύματι και πυρί που έφερε ο Χριστός συμβολίζει την μετάνοια, τον αγιασμό, τον καθαρισμό, την ομολογία, την αναγέννηση, την υπέρβαση, την εξέλιξη. (ερμ.Λουκ. γ-16)

v  

Όταν αποδεχτείς την διδασκαλία του Χριστού τότε δια της προσωπικής κρίσης λαμβάνεις άπειρες δυνάμεις, οι οποίες σε βοηθούν στο να καταργήσεις από μέσα σου όλα τα φθοροποιά στοιχεία τα οποία κυοφορεί η αγνοια και το παρόν δαιμονισμένο σύστημα του κόσμου. (ερμ.Λουκ. γ-17)

v  

Το μεγαλύτερο θαύμα είναι να ανοίγει ο πνευματικός ουρανός και να μαρτυρεί ο Θεός στην συνείδηση των ανθρώπων περί του Υιού του και του απεσταλμένου του.  (ερμ.Λουκ. γ-17)

v  

Όταν νικήσει ο καθένας μας τον διάβολο και τον διώξει από τον έτερο κακό εαυτό του ώστε να πάψει να ενεργεί σε αυτόν, τότε από εκεί και έπειτα αναπτύσσονται εις τον ανθρωπο αυτό άπειρες εξουσίες του Θεού όπως χαρίσματα, καρποί, σημεία, σοφία, ταπείνωση, ενέργειες θαυμάτων και άλλα πολλά. (ερμ.Λουκ. δ-14)

v  

Η γραφή και οι προφητείες λαμβάνουν χώρα ανά περιόδους με σκεύη εκλογής (απεσταλμένο), ο οποίος ενεργεί έτσι ώστε να λάβουν χώρα όλα τα γεγραμμένα και να πραγματοποιηθούν οι επαγγελίες. (ερμ.Λουκ. δ-21)

v  

Η εξουσία του λόγου του Θεού ελέγχει θετικά δια του λόγου ένα άτομο, μια ομάδα, ένα κοινωνικό σύνολο ή μια χώρα ολόκληρη με σκοπό την αναγέννησή της κατά τις αρχές του ευαγγελίου. (ερμ.Λουκ. δ-32)

v  

Όταν έχουμε πρόθεση να υπηρετήσουμε τον Θεό και τους μαθητές του τότε αυτόματα έρχεται ο Θεός ο οποίος φέρνει την θεραπεία εις εμάς, η οποία θεραπεία μας σηκώνει στα πόδια μας και μας δίνει την δύναμη να υπηρετούμε Θεό και ανθρωπο στους αιώνες των αιώνων. (ερμ.Λουκ. δ-39)

v  

Ο Ήλιος (Χριστός) όταν δύει στη ζωή μας δυστυχώς μόνο τότε καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη το Θεό. Δυστυχώς δεν το εννοούμε αυτό νωρίτερα, ώστε να αναγεννηθούμε και να είμαστε πάντα δίπλα του χωρίς ποτέ να δύει εις εμάς. (ερμ.Λουκ. δ-40)

v  

Μέσω της σιωπής και της προσευχής θα μπορέσουμε να αντλήσουμε νέες δυνάμεις, ώστε να πολεμήσουμε τον έτερο κακό εαυτό μας καθώς να πολεμήσουμε τον εωσφόρο και την στρατιά του. (ερμ.Λουκ. δ-42)

v  

Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δικές μας δυνάμεις και η δική μας σοφία είναι μέχρι ένα σημείο, του Θεού όμως είναι άπειρες και χρειάζεται να μας συνοδεύουν διότι μας προχωρούν πέρα από εκεί που η λογική μας προστάζει. (ερμ.Λουκ. ε-8)

v  

Ο Θεός τότε περπατούσε με τους ανθρώπους βλέποντάς τον όλοι πρόσωπο προς πρόσωπο. Σήμερα περπατά δια του Παρακλήτου ο οποίος και αυτός όταν μπει μέσα μας αποκτά πρόσωπο. Αρα δεν στερούμεθα Θεό σήμερα, αρκεί να θέλουμε να τον έχουμε στην ζωή μας. (ερμ.Λουκ. ε-8)

v  

Για να ψαρέψεις ανθρώπους τους οποίους ο διάβολος κατάφερε να τους ρίξει στα δίχτυα του ώστε να τους φέρεις στον Χριστό χρειάζεται να διακατέχεσαι από σοφία Θεού, η οποία θα έχει την δύναμη και την εξουσία να απαγκιστρώνει τους ανθρώπους αυτούς χωρίς να τους πληγώσεις από το άγκιστρο του πονηρού.

Τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιος για μια τέτοια πνευματική εργασία είναι τα εξής: 1) σοφία Θεού, 2) ταπείνωση, 3) αγάπη ανυπόκριτη (θυσίας), 4) γνώση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, 5) γνώθις εαυτόν τον οποίον εαυτόν σου να τον έχεις γνωρίσει τόσο ώστε να τον έχεις απεγκλωβίσει από τον διάβολο και τα φθοροποιά στοιχεία που του φόρτωσε, ώστε η λάμψη του πνεύματος και του σώματος να είναι εμφανής, 6) ζώσα πίστη, 7) αφιέρωση, 8) ηθική πυγμή, όχι ύφος αλλά ήθος, 9) δικαιοσύνη θεϊκή, 10) δοτικότητα, 11) ενδιαφέρον, 12) χαρά Θεού. (ερμ.Λουκ. ε-10)

v  

Αν παρακολουθήσετε την δημιουργία θα δείτε ότι τα όντα που την κατοικούν για να φτάσουν μέχρι εδώ που βλέπουμε σήμερα πέρασαν από πολλά στάδια, εξελίχτηκαν και μάλιστα πολλά μεταλλάχτηκαν, μαζί και ο ανθρωπος. ’ρα, να πετάξουμε γρήγορα από τη ζωή μας το ένδυμα του παλιού ασκού δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. (ερμ.Λουκ. ε-10)

v  

Ακολουθώ σημαίνει ότι πηγαίνω ακριβώς πίσω από κάποιον, ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, ούτε μαζί, ούτε δίπλα-δίπλα, ούτε μπροστά. Ακολουθώ σημαίνει ότι όπου πατάει αυτός που ακολουθώ πατάω και εγώ, τα ίδια βήματα, στις ίδιες πατημασιές, ότι δυσκολίες περνάει περνάω, ότι χαρές περνάει περνάω. (ερμ.Λουκ. ε-11)

v  

Ο χώρος της προσευχής είναι αγιος τόπος διότι εκεί κατεβαίνει ο Θεός και ενισχύει τον προσευχόμενο με σοφία Θεού προς επίτευξη των υπερβατικών στόχων. Η προσευχή είναι η κινητήριος δύναμης των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. (ερμ.Λουκ. ε-16)

v  

Το βραβείο, το έπαθλο θα μας το δώσει ο Χριστός και να μην το δίνουμε εμείς με τις κολακείες και τα μπράβο που αποδίδουμε στον εαυτό μας. (ερμ.Λουκ. ε-30)

v  

Ο παλιός ασκός συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη όπου σαν θρησκεία του έχει τις τυπικές διαδικασίες. Ο νέος οίνος και ο νέος ασκός συμβολίζουν την διδασκαλία του Χριστού όπου σε αυτή ο Θεός λατρεύεται ως πνεύμα. (ερμ.Λουκ. ε-36)

v  

Όταν κάποιος αποβάλλει την προπέτεια, την πονηρία και εισέλθει στην μελέτη, στην προσευχή και στην σιωπή θα ενεργοποιήσει ο Θεός μέσα του το χάρισμα της διάκρισης, το οποίο κάνει θαύματα όταν το έχουμε διότι όχι μόνο γνωρίζουμε αλλά και προγνωρίζουμε ώστε να διακρίνουμε πνευματικά και από μεγάλη απόσταση την κατάσταση των συνανθρώπων μας. (ερμ.Λουκ. ς-8)

v  

Όταν κάποιος αισθάνεται πτωχός στο πνεύμα, αφήνει περιθώρια στον Θεό να τον ευλογήσει υπέρ κόρον, διότι μέσα από επίγνωση πάνω στο γνώθις εαυτόν εννοεί τα πράγματα πως έχουν για αυτόν και έτσι θα αγωνίζεται νυχθημερόν πάνω στην πνευματική του συν Θεό αναγέννηση. (ερμ.Λουκ. ς-20)

v  

Θα αποφεύγουμε τους κόλακες και τις κολακείες και όταν ακούμε ωραία λόγια για εμάς θα λέμε, ευχαριστώ αλλά τα παραλές. Εμείς γνωρίζουμε τι είμεθα γι’ αυτό θα εμμένουμε στους στόχους μας (ταπείνωση). (ερμ.Λουκ. ς-26)

v  

Ο Θεός αδέρφια μου έχτισε τον κόσμο δυσί, νύχτα μέρα, φως σκοτάδι, ζωή θάνατος, υγεία ασθένεια ώστε οι εκλεκτοί να συλλέξουν το αγαθό γνωρίζοντας όμως και το κακό το οποίο θα αποφεύγουν ουσιωδώς. Γι’ αυτό το λόγο να αγαπάμε τους εχθρούς, διότι γίνονται αιτία να αναγεννηθούμε ώστε να γνωρίσουμε το κακό από αυτούς το δε καλό από τον Θεό, έτσι θα εκπληρωθεί και η επαγγελία εις ημάς, τώρα Αδάμ έγεινες ως εις εξ ημών γνώσας καλό και κακό (πονηρό). (ερμ.Λουκ. ς-27)

v  

Ο αναγεννημένος ανθρωπος του Θεού διέπεται από αγάπη την οποία εκδηλώνει προς πάντα συνανθρωπο, φίλο και εχθρό χωρίς κατ’ ελάχιστον να προσωποληπτεί. (ερμ.Λουκ. ς-32)

v  

Για να κρίνεις σωστά και να καταδικάσεις μετέπειτα τον συνανθρωπό σου χρειάζεται πρώτα να γυρίσεις στα παιδικά του χρόνια, να γεννηθείς στον οίκο που γεννήθηκε, να μεγαλώσεις με τους γονείς αυτού που κρίνεις, να πας στο ίδιο σχολείο, να βρεθείς στις ίδιες παρέες, να κάνεις ότι έκανε αυτός που κρίνεις ώστε να καταλάβεις για ποιο λόγο κινείται και σκέφτεται έτσι όπως σκέφτεται σήμερα. (ερμ.Λουκ. ς-37)

v  

Το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθουμε να δίνουμε διότι και ο Θεός αυτό κάνει εις εμάς, το τι θα μας δώσουν οι άλλοι και αν θα μας δώσουν δεν θα μας ενδιαφέρει ούτε θα δίνουμε για να πάρουμε εμείς, απλώς θα δίνουμε. (ερμ.Λ.ουκ. ς-38)

v  

Τυφλός είναι ο κόσμος ο οποίος αιώνες τώρα αδιαφορεί στο κάλεσμα του Χριστού και στην ουσιώδη αναγέννησή του, ώστε δια αυτής να γίνει κληρονόμος όλου του υλικού κτιστού ή άκτιστου κόσμου, κληρονόμος της ζωής (αφθαρσία), κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. (ερμ.Λουκ. ς-39)

v  

Για να βγάλεις το δοκάρι του άλλου χρειάζεται: 1) Μελέτη του λόγου του Θεού ώστε να μιλάς με πνεύμα Θεού, με αγάπη και πραγματικό ενδιαφέρον.

2) Προσευχή ώστε μέσα από αυτή να σου μιλάει ο Θεός στο τι να λες και στο τι να κάνεις όταν σε καλούν οι συνανθρωποί σου ώστε να σε ξανακαλέσουν με χαρά.

3) Αγάπη ανυπόκριτη, όχι λόγια αλλά έργα. Εάν πεινά ο αδερφός σου θρέψε αυτόν, εάν διψά πότιζε αυτόν, εάν έχει χρεία τι φρόντισε να εξαλείψεις την ανάγκη του. Όταν κάνεις αυτά σίγουρα έχεις βγάλει την δοκό και μπορείς να βγάλεις και του συνανθρώπου σου. (ερμ.Λουκ. ς-41)

v  

Δεν δύναται λοιπόν ένας ανθρωπος μια να δοξάζει τον Θεό και να ομιλεί περί αυτού και την άλλη να ενεργεί σύμφωνα με το θέλημα του διαβόλου. Όταν συμβαίνει αυτό αφήνει να εννοηθεί ότι μας διακατέχει πνευματική σύγχυση, η οποία μας οδηγεί σε ασταθή προσωπικότητα. (ερμ.Λουκ. ς-43)

v  

Ανάλογα το ποσοστό καθαρισμού και αγιασμού που έχουμε εκφέρουμε το αγαθό ή το πονηρό.

Ο ανθρωπος είναι το μήλο της έριδος έμπροσθεν Θεού και πονηρού, ανάλογα τα δικαιώματα που δίνει στον Θεό ή στον διάβολο λαμβάνει αγαθό ή πονηρό ώστε κάποια μέρα αν είναι σκεύος εκλογής να ενωθεί με τον Θεό και να εισέλθει στον οίκον του, αν όχι θα ενωθεί με τον διάβολο προς καταστροφή πνεύματος και σώματος. (ερμ.Λουκ. ς-45)

v  

Η πίστη είναι η κινητήριος δύναμη των πάντων της παρούσης και της μελλούσης ζωής. Η πίστη είναι απαραίτητη αρκεί να κινείται δια αγάπης ενεργουμένης. (ερμ.Λουκ. ζ-9)

v  

Η ζώσα πίστη των θαυμάτων ενεργεί κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και από οποιαδήποτε απόσταση, αρκεί να πιστέψουμε. Ο λόγος όταν εξέρχεται από σκεύος εκλογής ταξιδεύει δια των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον πάσχοντα και δια της άμορφης ύλης ενεργεί ώστε να ζωοποιήσει τον πάσχοντα. (ερμ.Λουκ. ζ-10)

v  

Ικανοί είναι εκείνοι οι μαθητές οι οποίοι ακολουθούν τον δάσκαλό τους κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες δίνοντας και την ίδια τους την ζωή αν χρειαστεί. Αξιοι, ικανοί είναι όλοι εκείνοι που ακολουθούν τον Χριστό στο Θαβώρ και στον Γολγοθά. Ικανοί είναι αυτοί οι οποίοι εφαρμόζουν τον λόγο του Θεού κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. (ερμ.Λουκ. ζ-11)

v  

Το να δεις το πνεύμα του Θεού να κατεβαίνει και να ακούσεις την φωνή του Θεού η οποία τόνισε στον Ιωάννη, ότι ούτος είναι ο Υιός μου ο αγαπητός εις τον οποίον ευηρεστήθην και μετέπειτα να ρωτάς αν αυτός είναι ο ερχόμενος σημαίνει ότι πρέπει να προσευχόμαστε να μην έρθει ο πειρασμός παραπάνω από αυτόν που δυνάμεθα να αντέξουμε. (ερμ.Λουκ. ζ-19)

v  

Όταν ο Θεός αποκαλύψει τον Υιόν του ή τον απεσταλμένο του σε έναν ανθρωπο ή πολλούς τότε η μετάνοια, η συγκίνηση, η αγάπη συναρπάζουν και ξεχειλίζουν ώστε ο ανθρωπος αυτός ουσιωδώς να τιμά τον Θεό Πατέρα, τον Υιό του Θεού και τον απεσταλμένο του Θεού. (ερμ.Λουκ. ζ-38)

v  

Οι Φαρισαίοι και όσοι τους ακολουθούν δεν κρίνουν την δικαία κρίση του Θεού αλλά την κατ’ όψιν κρίση των ανθρώπων, η οποία προέρχεται μέσα από την κοινωνική θέση που κατέχει κάποιος με φυσική συνέπεια να μην δύνανται ποτέ μα ποτέ λόγω της κρίσης και της καταλαλιάς να εισέλθουν στην άπειρη σοφία του Θεού. (ερμ.Λουκ. ζ-39)

v  

Όποιος αγαπάει πολύ τα έργα της αγάπης θα τον φέρουν στο θρόνο του Θεού, όποιος αγαπάει λίγο χωρίς έργα αλλά μόνο με τα λόγια και το ότι ζει είναι ευλογία μεγάλη και καλά θα κάνει να δοξάζει μέρα νύχτα τον δημιουργό Θεό. Αυτός που εργάζεται για την πρόοδο την δική του, για την δόξα την δική του, για τα συμφέροντα τα δικά του δεν είναι ανθρωπος, γι’ αυτό λέω ότι και το ότι ζει είναι και αυτό πολύ. Ανθρωπος είναι αυτός που εργάζεται εις όλη του τη ζωή για την δόξα του Θεού και την σωτηρία του κόσμου. (ερμ.Λουκ. ζ-47)

v  

Οι ανίατες ασθένειες και τα μεγάλα πάθη θεραπεύονται όταν τα έργα της μετάνοιας είναι ουσιαστικά ως προς τον Θεό και τις εντολές αυτού. (ερμ.Λουκ. ζ-48)

v  

Το ευαγγέλιο της βασιλείας το κήρυξε πρώτος ο Χριστός. Αυτός το έφερε και είναι αυτό το οποίο κάνει τον ανθρωπο Θεό, εικόνα του Θεού του αοράτου, κληρονόμο, συγκληρονόμο και συμμέτοχο της μεγάλης δόξης του Θεού. Όταν ο Κύριος ανελείφθη το ευαγγέλιο της βασιλείας μετατράπηκε σε ευαγγέλιο τύπου, κάνοντας τους ανθρώπους χριστιανούς στα λόγια, στα έργα όμως να παραμένουν ειδωλολάτρες. (ερμ.Λουκ. η-1)

v  

Ο σπείρων είναι ο Χριστός, η οδός είναι οι σκληροί ανθρωποι που έχουν σαν θεωρία το ου με πείσεις και αν με πείσεις, τα πετεινά είναι οι μέριμνες οι οποίες κατατρώγουν τον σπόρο του Θεού που υπάρχει στην οδό ώστε να μην μπορεί να αναπτυχθεί. (ερμ.Λουκ. η-5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου